Cô gái dẫn 4 chàng trai đi xét nghiệm ADN nhận con

Ba n.gười trước xét n.ghiệm đều khôn.g cho kết quả cùn.g huyết thốn.g, lần này Hoa bế con đi với n.gười đàn ôn.g mà theo cô là cuối cùn.g.
Một n.gày đầu thán.g 7, chị Hoa, 28 tuổi, bế đứa con sơ sin.h trên tay, đi cùn.g an.h Vũ bước vào Trun.g Tâm xét n.ghiệm ADN Quốc tế Gentis, Hà Nội, làm xét n.ghiệm để xác địn.h huyết thốn.g cha con. Trước đó, Hoa dẫn ba n.gười đàn ôn.g khác đến xét n.ghiệm n.hưn.g đều khôn.g phải.

"Tôi và an.h Vũ từn.g có quan hệ tìn.h cảm, sau đó an.h ra nước n.goài du học. An.h là n.gười tôi khôn.g n.gờ đến n.hất nên mới dẫn an.h đến xét n.ghiệm cuối cùn.g. Nếu khôn.g phải an.h là bố của con tôi thì thực sự tôi khôn.g còn ai", Hoa nói.

Mẫu xét n.ghiệm thu trực tiếp tại trun.g tâm ADN là mẫu tóc có gốc kèm theo tế bào gốc tóc của đứa trẻ và an.h Vũ. Mẫu này n.han.h chón.g được bảo quản và chuyển về phòn.g xét n.ghiệm. Đại tá Hà Quốc Khan.h, cố vấn khoa học tại trun.g tâm, là n.gười trực tiếp phân tích ADN cho trườn.g hợp của cặp đôi này.

Mẫu xét n.ghiệm sau khi tách chiết ADN, được n.hân bội rồi đưa vào hệ thốn.g giải trìn.h tự gene, sau đó so sán.h và cho ra kết quả. Ban đầu, đại tá Khan.h sử dụn.g bộ kit 16 locus gene phân tích n.hưn.g bất n.gờ thấy xuất hiện một locus sai khác. Điều này khôn.g loại trừ khả năn.g an.h Vũ và đứa trẻ khôn.g cùn.g huyết thốn.g cha con, n.hưn.g cũn.g có khả năn.g do đột biến.

Chị Hoa và an.h Vũ về n.hà đợi kết quả. Mẫu tóc được thu trực tiếp tron.g điều kiện vô trùn.g, bảo quản cẩn thận.

Đại tá Khan.h tiếp tục mở rộn.g thêm n.hiều bộ kit nữa với trên 30 locus gene để phân tích kỹ hơn. Ôn.g Khan.h giải thích: "Khi xét n.ghiệm, nếu sai khác một locus gene mà n.hận địn.h khôn.g phải huyết thốn.g là hơi vội vàn.g, vì bất cứ hệ gene nào cũn.g có thể xảy ra đột biến".

Môi trườn.g sốn.g có tác độn.g đến hệ gene con n.gười từ trước khi ta sin.h ra. Do đó để khẳn.g địn.h, cần phải phân tích mở rộn.g n.hiều bộ kit có n.hữn.g locus gene khác n.hau mới cho kết quả chín.h xác n.hất.

Hiện tượn.g đột biến tron.g hệ gene n.gười khôn.g phải là hiếm. n.hữn.g đột biến gene này khôn.g ản.h hưởn.g đến sự phát triển cơ thể vì chún.g chỉ được phân tích ở n.hữn.g vùn.g khôn.g mã hóa, rất có giá trị để xác địn.h huyết thốn.g hoặc xác địn.h cá thể. Còn lại, đột biến gây ra ở vùn.g mã hóa thì mới dùn.g để xác địn.h n.guyên n.hân gây ra bện.h tật.

"Tùy thuộc vào bộ kit sử dụn.g có số lượn.g bao n.hiêu locus gene, nếu một bộ kít có 15 locus gene thì tối thiểu phải có 2-3 locus gene sai khác trở lên thì mới đủ cơ sở kết luận là khôn.g có quan hệ huyết thốn.g", đại tá Khan.h cho biết.

Ba n.gày sau đến n.hận kết quả, an.h Vũ và đứa bé được xác n.hận có mối quan hệ huyết thốn.g cha con.

Xét n.ghiệm ADN là phân tích các mẫu ADN của các cá n.hân để tìm ra dữ liệu di truyền của mỗi n.gười. Từ đó, so sán.h, xác địn.h xem các cá n.hân còn đan.g tron.g diện n.ghi n.gờ liệu có mối quan hệ huyết thốn.g thật sự với n.hau khôn.g.

Xét n.ghiệm ADN khôn.g chỉ có ý n.ghĩa về mặt cá n.hân tron.g việc n.hận n.gười thân, huyết thốn.g. Côn.g việc này giúp thực hiện đầy đủ quyền và n.ghĩa vụ của một cá n.hân hay tổ chức, n.hư xét n.ghiệm ADN để làm n.hập tịch, visa, xét n.ghiệm ADN để làm giấy khai sin.h, xác địn.h quyền nuôi và trợ cấp đối với con cái, xét n.ghiệm ADN để thực hiện quyền chia tài sản, thừa kế,...

Theo đại tá Khan.h, sai một hoặc 2 locus gene tron.g quá trìn.h phân tích khiến n.hiều trườn.g hợp bị kết luận sai khi giám địn.h ADN huyết thốn.g. n.goài ra chuyên môn của n.gười đọc kết quả và việc thu thập mẫu xét n.ghiệm, cũn.g ản.h hưởn.g đến tín.h chín.h xác của kết quả ADN.

Mẫu gốc tóc, món.g chân, món.g tay... được lấy tron.g điều kiện vô trùn.g, khôn.g n.hiễm chéo, bảo quản ở điều kiện tiêu chuẩn về n.hiệt độ, độ ẩm. Các kỹ thuật viên phải tuân thủ n.ghiêm n.gặt quy trìn.h xét n.ghiệm để khôn.g ản.h hưởn.g đến kết quả cuối cùn.g.

n.hiều trườn.g hợp khó khăn, ví dụ xét n.ghiệm để xác địn.h nạn n.hân chưa rõ dan.h tín.h tron.g n.hữn.g thảm họa, mẫu xét n.ghiệm là mô n.hỏ chứa n.hiều tạp chất, thườn.g bị phân hủy và bốc mùi hôi thối. Các chuyên gia khi ấy phải mất n.hiều côn.g sức hơn tron.g quá trìn.h tách chiết, phân tích ADN để tìm ra kết quả cuối cùn.g.

Cầm kết quả xét n.ghiệm trên tay, chị Hoa phần nào đó hạn.h phúc, bởi cuối cùn.g sau 4 lần xét n.ghiệm ADN ba n.gười đàn ôn.g, chị cũn.g tìm được cha của con mìn.h. Chị chia sẻ: "Từ nay tôi và an.h Vũ sẽ chăm lo và yêu thươn.g con hết lòn.g".

n.guồn: https://vtc.vn/co-gai-dan-4-chan.g-trai-di-xet-n.ghiem-adn-n.han-con-d492339.html?fbclid=IwAR0RMt7MPogRIl7INY68ItjsQap2w9dk9y2p5rNEzthO1bj2sAvESji7k8U
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment