Cô vợ mới bỏ nhà theo trai,người chồng từng phản bội cầu xin tôi quay về nuôi con giúp anh ta

n.gày tôi nằm tron.g viện cắt tử cun.g cũn.g là chồn.g cũ dẫn bồ về thôn.g báo đã có thai 3 thán.g. Giờ đây, vợ an.h bỏ đi theo trai, an.h cầu xin tôi quay về nuôi giúp đứa con còn đỏ hỏn của an.h.Tôi ly hôn chồn.g sau 5 năm chun.g sốn.g vì khôn.g có con. n.gày tôi nằm tron.g viện cắt tử cun.g cũn.g là n.gày an.h dẫn bồ vào thôn.g báo đã có thai 3 thán.g. Tôi đau khổ đến tuyệt vọn.g vì bị phản bội. n.hưn.g tôi cũn.g n.hẹ lòn.g vì dù sao cũn.g có n.gười đã giúp an.h "nối dõi tôn.g đườn.g".

Lúc ấy, tôi xác địn.h sẽ ở vậy chứ khôn.g đi thêm bước nữa. Bởi tôi khôn.g muốn trở thàn.h gán.h nặn.g của bất kì n.gười đàn ôn.g nào.

Thời gian trôi qua, tôi tập ăn chay, tập yoga cho thoải mái. n.hờ thế, tôi n.hìn mọi chuyện n.hẹ n.hàn.g hơn. Tôi n.ghĩ, có lẽ tôi và an.h có duyên n.hưn.g khôn.g có phận, n.hìn an.h có con tôi cũn.g cảm thấy n.hẹ lòn.g hơn.

Vợ mới bỏ n.hà theo trai, n.gười chồn.g từn.g phản bội cầu xin tôi quay về nuôi con giúp an.h ta - Ản.h 1.

Thời gian trôi qua, tôi tập ăn chay, tập yoga cho thoải mái. (Ản.h min.h họa)

Tôi khôn.g bắt an.h phải đền bù tuổi than.h xuân cũn.g khôn.g n.hận bất kì tài sản nào theo phán quyết của tòa. Tôi hiểu an.h cũn.g gặp n.hiều khó khăn với gia đìn.h mới. Vợ an.h ở n.hà nội trợ, khôn.g đi làm mà để một mìn.h an.h gồn.g gán.h. n.gày vợ an.h sin.h con, tôi vẫn san.g thăm cô ta.

n.hưn.g bẵn.g đi một thời gian, tôi n.hận được tin vợ an.h bỏ theo trai vì chê an.h n.ghèo. Vợ bỏ đi, đứa con tội n.ghiệp vẫn còn đỏ hỏn, an.h trở nên tiều tụy và xơ xác. Trước hoàn cản.h n.hư thế, tôi khôn.g thể làm n.gơ, tôi có qua phụ an.h chăm cho đứa n.hỏ.

n.hìn an.h ôm con rồi khóc tôi khôn.g cầm được lòn.g. Tôi tự mìn.h mày mò cách chăm trẻ, lúc đầu bỡ n.gỡ khôn.g dám bế, rồi lâu dần đã thàn.h thạo tron.g việc cho bé ăn, thay tã bỉm. Giờ đây, bé đã được 6 thán.g và khá cứn.g cáp.

n.hiều n.gười thấy tôi làm vậy đều chê tôi n.gu n.gốc, tiếc chi kẻ phụ tìn.h. n.hưn.g quả thực, tôi làm vậy chỉ vì thươn.g đứa n.hỏ khôn.g có mẹ rất tội n.ghiệp. Tuy n.hiên, lời ra tiến.g vào khiến tôi mệt mỏi nên tôi bảo an.h tìm n.gười khác chăm sóc cho con chứ tôi khôn.g thể giúp được nữa.

Lúc này, an.h cầu xin tôi cứu giúp an.h, về sốn.g chun.g và chăm đứa con của an.h. An.h khôn.g biết sẽ xoay xở thế nào khi khôn.g có tôi ở bên cạn.h. Tôi thực sự khó xử, ước mơ của đời tôi là có một đứa con để chăm bẵm. n.hưn.g n.hận nuôi con của hai n.gười đã làm đau mìn.h tron.g quá khứ thì quả thực tôi khôn.g đủ can đảm.

n.hìn đứa n.hỏ, tôi khôn.g nỡ lòn.g nào bỏ đi. Giờ đối với an.h, tôi chỉ còn cái n.ghĩa, nếu chấp n.hận nuôi con của chồn.g cũ thì chún.g tôi lại sốn.g chun.g khi khôn.g còn tìn.h yêu. Tôi hỏi ý kiến n.hiều n.gười thì phần lớn đều khuyên tôi khôn.g nên. Giờ tôi phải làm sao cho vẹn cả đôi đườn.g?

Tâm sự bạn đọc
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment