Cần tư vấn - Cả năm liền chồng không đụng vào người tôi

Tối an.h ôm gối ôm, tôi ôm lưn.g an.h, hìn.h n.hư an.h khôn.g thèm để ý tới cảm xúc của tôi.


ảnh minh họa

Tôi đã đọc bài: "Tôi yêu chồn.g n.hưn.g đôi khi thấy an.h khôn.g quan trọn.g". Tôi cũn.g giốn.g chị và xin chia sẻ trườn.g hợp của mìn.h. Chồn.g tôi đẹp trai, học thức, thu n.hập khá, khôn.g rượu chè, bạn bè, tiệc tùn.g. Tôi xin.h xắn, nấu ăn n.gon, trẻ hơn chồn.g một giáp. Chún.g tôi có một con gái đán.g yêu. Tôi luôn yêu thươn.g, chăm sóc chồn.g chu đáo. Chún.g tôi hợp n.hau n.hiều thứ, luôn đùa giỡn, tâm sự, chọc n.hau suốt n.gày, cũn.g cãi n.hau n.hiều và mau làm làn.h, đi đâu cũn.g có đôi, n.gay cả đi... vệ sin.h. An.h luôn dàn.h n.hiều thời gian ở n.hà. Tôi may mắn hơn chị điểm này.

Tuy n.hiên, an.h hôn con chứ khôn.g hôn vợ, tôi chủ độn.g ôm hôn thì an.h khó chịu. cả năm rồi từ khi tôi có thai chún.g tôi khôn.g có chuyện chăn gối. An.h cũn.g khôn.g chạm vào n.gười tôi mặc dù tôi dán.g khá chuẩn, trắn.g trẻo, đầy đặn. Tôi tuổi đôi mươi thôi mà tìn.h cảm n.hư khô héo, trước đây an.h cũn.g ham muốn bìn.h thườn.g, tuần 1,2 lần. An.h khôn.g gay, khôn.g gái gú, tôi chắc chắn. Tối an.h ôm gối ôm, tôi ôm lưn.g an.h, hìn.h n.hư an.h khôn.g thèm để ý tới cảm xúc của tôi, mặc dù an.h từn.g nói nếu khôn.g có chuyện đó phụ nữ dễ n.goại tìn.h. Có n.hiều lần an.h làm tôi xấu hổ, có lần chún.g tôi đi xa, tôi gợi ý đem theo "áo mưa", tôi để trên bàn an.h, an.h còn mắn.g tôi để đồ lun.g tun.g và đem để lại chỗ cũ. An.h khôn.g chiều chuộn.g vợ, tôi bện.h an.h còn mắn.g, tôi phải tự lấy khăn lau mát cho mìn.h và chăm con. An.h hơi lười và ích kỷ, ít khi phụ tôi chăm con và việc n.hà, cứ n.ghĩ lo tiền bạc là xon.g. n.hiều lần tôi khóc vì sự vô tâm của an.h.

Tôi khôn.g dám mơ lãn.g mạn, chỉ mon.g được cái nắm tay, quàn.g cổ của chồn.g mà sao khó quá. Tôi thườn.g lên đây đọc để thấy mìn.h còn may mắn hơn chứ khôn.g thôi tôi muốn ly dị mất. Tôi khôn.g biết có ôn.g chồn.g nào thể hiện tìn.h cảm n.hư chồn.g tôi khôn.g? Tôi hỏi thì an.h nói yêu tôi, đổ thừa cho côn.g việc mặc dù khôn.g có áp lực. An.h hay né trán.h nếu tôi nói chuyện thẳn.g thắn. Xin cho tôi lời khuyên.

Tâm sự đêm buồn
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment