Em nói có thai nhưng tôi yêu cầu chứng minh nhất định không chịu chứng minh điều đó

Tôi muốn em chứn.g min.h em có thại n.hưn.g em chỉ im lặn.g và n.hắn tin với bạn bè tôi là sẽ giữ thai và bảo tôi chờ đi, em sẽ trả lại n.hữn.g gì tôi làm với em.
Tôi 30 tuổi, em mới 22, là tìn.h đầu của tôi. Em n.hắn tin làm quen tôi qua mạn.g xã hội rồi chún.g tôi đi ăn, nói chuyện, quen n.hau được 3 thán.g nay và đã đi quá giới hạn vài lần (tôi khôn.g phải là n.gười đầu tiên của em vì em kể quen 2 n.gười trước). Vì côn.g việc nên tôi làm khôn.g n.gày n.ghỉ, từ 7h sán.g tới 21h, có gặp n.hau thì em cũn.g chuẩn bị n.gủ rồi, vì thế tôi vào n.hà em thườn.g xuyên.

Tôi cũn.g dẫn em về n.hà gặp mặt gia đìn.h một lần, tín.h chuyện cưới chứ khôn.g phải quen giả tạo. Thời gian gần đây tôi càn.g cảm thấy em khôn.g hợp, nói chuyện khôn.g tôn trọn.g tôi, tiền bạc cũn.g khôn.g rõ ràn.g. Lươn.g tôi chỉ có 5 triệu còn em làm tới 6,7 triệu thán.g mà lâu lâu lại xin tiền tôi. Em đặt đồ trên mạn.g kêu tôi ra lấy rồi hẹn mai trả tiền n.hưn.g thườn.g thì im lặn.g cho qua, tron.g khi em biết tôi khôn.g có tiền. Tôi thấy thế là khôn.g được.

Em lại đòi cưới rồi có con tron.g khi tôi đã nói thẳn.g từ đầu là tôi chưa có tiền, muốn cưới phải từ từ, 2 n.gười làm để dàn.h tiền, kin.h tế ổn địn.h rồi cưới và lo cho con n.hưn.g em khôn.g hiểu. Đám cưới em còn tín.h làm lớn mời 60, 70 bàn tron.g khi gia đìn.h 2 đứa khôn.g có gì, chắc em địn.h cưới xon.g trả nợ cả đời. Chún.g tôi cãi n.hau, chín.h em là n.gười đòi chia tay trước. Tôi quá mệt mỏi nên đồn.g ý còn em bây giờ lại bắt đầu níu kéo lại.

n.gày đầu tiên em năn nỉ xin lỗi n.hưn.g tôi khôn.g đồn.g ý. n.gày thứ 2 em bắt đầu nói sẽ tự tử, chết là hết, n.hắn tin nói địn.h tự tử với cả bạn bè tôi (tối đó tôi chạy xe vào n.hà em và n.hờ 2 bác coi chừn.g em làm liều). n.gày thứ 3 em nói có thai với tôi, bảo cho gia đìn.h ra n.hà tôi nói chuyện n.hưn.g khi tôi vào thì thấy mẹ em khôn.g biết gì hết. Tôi nói sẽ chịu trách n.hiệm nếu em có thai. Tôi sẽ dẫn em đi siêu âm, khôn.g có gì phải n.gại, xem tìn.h hìn.h thai n.hư thế nào. Tôi hỏi em có lâu chưa, dự kiến bao tuần rồi, em chỉ im lặn.g khôn.g nói, chỉ bảo sán.g nay mới thử que.

Em khôn.g dám đi siêu âm thì làm sao tôi tin? Có thai là tôi cưới hỏi em đàn.g hoàn.g. Em vẫn im lặn.g và n.hắn tin với bạn bè tôi là em sẽ giữ thai và bảo tôi cứ từ từ chờ đi, em sẽ trả lại n.hữn.g gì tôi làm với em. Giờ tôi chặn hết số điện thoại và mọi liên lạc với em. Tôi phải làm sao đây? Tôi vừa thấy tội em n.hưn.g cũn.g sợ em lắm. Tìn.h cảm tôi dàn.h cho em giờ cũn.g khôn.g còn.

Tâm sự bạn đọc
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment