Anh có muốn biết vì sao em lại hay đi nhậu không?

Hỡi n.gười yêu an.h đừn.g vội vã trách mắn.g em vì sao lại hay đi n.hậu n.hé! An.h có muốn biết vì sao em lại hay đi n.hậu khôn.g? Tất cả cũn.g chỉ vì an.h thôi an.h yêu à.

Tại sao lại vì an.h ư...lắn.g n.ghe em nói đây này:

***


Thứ n.hất nếu sau này lấy n.hau về an.h có một cô vợ biết n.hậu, khi buồn hoặc khi an.h muốn n.hậu thì em sẽ n.hậu với an.h. Chẳn.g cần phải đi đâu xa. Thật đặc biệt phải khôn.g nào?

Thứ hai, khi an.h đi n.hậu với bạn bè sẽ khôn.g bao giờ có cản.h vợ an.h phải n.gồi chốn.g cằm chờ đợi và cứ muốn về n.hà. Vì lúc đó em sẽ n.hậu cùn.g an.h! Hoặc lâu lâu uốn.g giúp an.h vài ly cũn.g được hihi

Thứ ba, vì em cũn.g n.hậu giốn.g n.hư an.h nên em sẽ thấu hiểu nổi lòn.g của một kẻ đi n.hậu mới về. Em sẽ chăm sóc cho an.h tận tìn.h mà khôn.g hề oán than trách móc điều gì n.goài việc an.h đi n.hậu với gái n.hé!

Thứ tư, tron.g côn.g việc của em đòi hỏi phải giao tiếp n.hiều mà đi n.hậu n.hiều là điều đươn.g n.hiên, khi an.h có một cô vợ tửu lượn.g cao thì an.h khôn.g cần phải lo sợ kẻ nào ăn hiếp bắt nạt em đâu. An.h sẽ bớt lo khoản.g này và sẽ ít nếp n.hăn trên trán hơn đó ^^

Và cuối cùn.g, khi an.h muốn rủ bạn bè về n.hà n.hậu em cũn.g rất sẵn lòn.g để an.h được vui vẻ cùn.g bạn. An.h có thích khôn.g nào?

n.hưn.g, an.h hãy cứ yên tâm và tin tưởn.g vào em. Đi n.hậu là do tín.h chất côn.g việc, do phép lịch sự và để mở rộn.g mối quan hệ tron.g cuộc sốn.g. n.hậu là để vui chứ khôn.g phải n.hậu để say xỉn rồi đâm ra lầy lội đâu an.h à. Hãy tin em và đừn.g cứ trách mắn.g vì sao em lại hay đi n.hậu nữa n.hé! Hãy n.hớ tất cả cũn.g chỉ vì an.h mà thôi, thật ra em cũn.g khôn.g vui vẻ gì khi n.hậu đâu n.hưn.g n.ghĩ về an.h em mới n.hậu đấy ahihi!

n.hậu cũn.g là một n.ghệ thuật và n.gười n.hậu cũn.g là một n.ghệ sĩ đấy!

n.gười ta thườn.g cứ bảo n.hau rằn.g "con gái n.gày xưa nấu ăn giỏi n.hư mẹ, con gái n.gày nay n.hậu giỏi n.hư cha"

Con gái n.hậu giỏi n.hư cha thì đã sao chứ, có một khối lợi ích khi con gái biết n.hậu n.hé! n.hưn.g n.hậu n.hiều khôn.g phải để chứn.g tỏ bản thân mìn.h giỏi cũn.g khôn.g phải để thách thức ai.

Đôi khi tron.g một số trườn.g hợp ta cũn.g cần phải n.hậu, khôn.g phải quá n.hiều n.hưn.g cũn.g phải biết. Đôi khi đó cũn.g là một cách để tự bảo vệ bản thân mìn.h. Sẽ có n.gười nói con gái n.hậu n.hiều sẽ hư, cũn.g khôn.g cần quan tâm quá n.hiều vì điều đó n.hưn.g con gái cũn.g cần biết đâu là chừn.g mực để còn biết đườn.g mà về n.hà, để ba mẹ được yên tâm và còn bảo vệ sức khỏe của mìn.h.

n.hậu n.hưn.g khôn.g lầy, n.hậu cũn.g phải có văn hóa của n.hậu. Và con gái phải biết điều đó! n.hớ n.hé con gái n.hé!

Còn các an.h trai cũn.g nên thôn.g cảm cho con gái biết n.hậu n.hé, vì chún.g tôi cũn.g n.hư các an.h thôi :)

Bài viết truyenn.gan.com.vn
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment