Đứa con cầu xin cả nhà ngủ với nhau lần cuối vì biết mai bố mẹ ra tòa

10 tuổi mà nó đã bị mọi n.gười gọi là ôn.g cụ non rồi. Nó cũn.g chẳn.g biết tại sao lại n.hư vậy, chỉ biết mọi n.gười nói nó còn n.hỏ mà có n.hiều suy n.ghĩ n.gười lớn. Còn nó, nó chẳn.g biết nó có n.gười lớn hay khôn.g, nó chỉ thấy, nó vẫn còn thích chơi với các bạn lắm.

Choan.g…
Nó vừa bước chân vào cửa n.hà với vẻ mặt hớn hở vì trận bón.g thắn.g thì chiếc cốc bố nó ném đã vỡ tan tàn.h trước mặt nó. Sợ hãi, nó tưởn.g nó làm gì sai nên tái mặt. Mẹ nó lao ra ôm lấy nó, n.hìn bố nó quát lên:
- An.h điên hay sao mà khôn.g n.hìn con, n.hỡ ném vào nó thì sao?? Đừn.g có mà giận cá chém thớt n.hư thế!!

- Phải rồi, tôi giận cá chém thớt là vì ai chứ. Cô liệu mà n.hìn lại bản thân mìn.h đi.
Bố nó dứt lời thì lôi nó về phía mìn.h:

- Đi, bố đưa con san.g bà nội ăn cơm.
2-tien.g

Nó n.hìn mẹ, n.gơ n.gác. Bố nó uốn.g say làm bà nội phải gọi điện cho mẹ san.g đưa nó về. Nó chẳn.g hiểu chuyện gì đan.g xảy ra với gia đìn.h n.hỏ của nó nữa. Dạo này bố mẹ nó hay cãi n.hau quá. Nó chẳn.g dám hỏi vì thế nào bố mẹ nó cũn.g sẽ mắn.g nó là trẻ con, chuyện n.gười lớn khôn.g được phép xen vào.

- Bố mẹ sẽ ra tòa ly hôn, con chọn sốn.g với ai??
Nó n.hìn bố mẹ nó, n.gỡ n.gàn.g n.hư đan.g n.gủ n.gon thì bị một gáo nước dội thẳn.g vào mặt. Ly hôn nó hiểu là bố mẹ khôn.g còn yêu n.hau nữa và sẽ khôn.g sốn.g chun.g một n.hà nữa. n.hưn.g nó khôn.g muốn chia tay bố mẹ đâu, nó muốn có cả bố cả mẹ.

- Con muốn ở với cả bố cả mẹ cơ!! – Nó mếu máo
- Khôn.g được. Con chỉ được chọn một tron.g hai, bố hoặc mẹ thôi!! – Cả bố lẫn mẹ nó đều đồn.g than.h

Nó biết, giờ nó có nói cũn.g khôn.g thay đổi được gì đâu. Nó lầm lũi đi lên phòn.g. Bên dưới, nó vẫn còn n.ghe thấy bố mẹ nó hẹn n.hau n.gày ra tòa. Đón.g chặt cửa phòn.g, nó chẳn.g biết vì lý do gì mà bố mẹ nó chia tay. Nó chỉ biết bố suốt này quát mẹ về son phấn, quần áo. Còn mẹ, mẹ chán n.gán bố cản.h n.gày nào cũn.g bỏ cơm đi n.hậu n.hẹt. Phải chăn.g đấy chín.h là lý do mà bố mẹ nó chia tay. Nó khóc, nó khôn.g muốn bố mẹ chia tay đâu. n.hìn lên quyển lịch, nó cắn chặt môi, lấy bút đỏ khoan.h vào cái n.gày mà nó n.ghe thấy.Nó chẳn.g cười nữa. Ai hỏi gì nó cũn.g gật đầu và nó chẳn.g buồn n.ghe. Bố mẹ nó cũn.g biết nó buồn vì chuyện gì n.hưn.g tín.h sĩ diện, lòn.g tự ái của cả hai đã bị đẩy lên cao quá độ rồi.
Cuối cùn.g thì cái n.gày mà nó khoan.h đỏ cũn.g đến. Tối hôm đó, học bài xon.g, nó xuốn.g n.hà thì bố mẹ nó đan.g bàn chuyện gì đấy. Nó n.ghe lán.g mán.g là thủ tục ly hôn. Nó bước đến gần, n.hìn bố mẹ, lí n.hí:

- Cả n.hà mìn.h n.gủ với n.hau lần cuối được khôn.g ạ??
Lời đề n.ghị của nó tự n.hiên khiến mẹ nó rơi nước mắt, bố nó cũn.g sữn.g sờ. Bố mẹ nó địn.h nói khôn.g rồi n.hưn.g khuôn mặt đán.g thươn.g của nó… Bố mẹ nó đồn.g ý. Cả hai đều khôn.g n.gờ…
10 giờ đêm, cả n.hà nó cùn.g lên giườn.g đi n.gủ. Lâu lắm rồi nó mới được nằm cạn.h bố mẹ nên ríu rít kể bao n.hiêu là chuyện n.gày xưa cả n.hà đi chơi thế nào. Nó còn bắt mẹ xoa lưn.g, bắt bố kể chuyện nữa cơ rồi nó thiếp đi lúc nào chẳn.g hay mà khôn.g thể ý rằn.g bố mẹ nó, đan.g n.hìn n.hau bằn.g một án.h mắt rất lạ.

2 giờ sán.g…
Nó mơ mìn.h đan.g đi vệ sin.h và tiến.g lay gọi n.hí n.héo bên tai làm nó tỉn.h giấc. Mở mắt ra, nó hốt hoản.g khi nó đã tè dầm ướt hết cả giườn.g, ướt cả n.gười bố mẹ nó. Nó lí n.hí câu xin lỗi. Bố mẹ nó chẳn.g ai bảo ai lao vào n.hà tắm thay đồ. Mãi chẳn.g thấy bố mẹ ra, nó gọi vọn.g vào thì:
- Con tự về phòn.g n.gủ tiếp đi n.hé, bố mẹ đan.g bận rồi!!

n.ghe câu đó, nó cười mỉm rồi tun.g tăn.g về phòn.g mìn.h tiếp tục giấc n.gủ n.gon. Sán.g hôm sau, theo đún.g lịch bố mẹ nó sẽ ra tòa n.hưn.g nó lại n.gỡ n.gàn.g khi mẹ nó nói bố mẹ nó sẽ khôn.g chia tay nữa, sẽ tiếp tục chun.g sốn.g. Nó cười sun.g sướn.g, hỏi đi hỏi lại đến cả chục lần. Bố mẹ nó khôn.g ly hôn nữa ư?? Nó gọi điện, khoe cả ôn.g bà nội lẫn ôn.g bà n.goại. Còn bố mẹ nó, n.hìn nụ cười nở trên môi nó, cả hai đều hiểu, hạn.h phúc n.hất khi kết hôn chín.h là nụ cười của con, nên dẹp bỏ sĩ diện cá n.hân đi để giữ lấy hạn.h phúc gia đìn.h.

 Theo Thể thao xã hội
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment