Mẹ chồng cãi nhau với con dâu, mẹ chồng ném qua cửa sổ cả trăm triệu đồng

Tron.g lúc lời qua tiến.g lại với con dâu, n.gười mẹ chồn.g was thẳn.g tay ném cả trăm triệu đồn.g từ cửa sổ căn hộ tần.g 6 xuốn.g under. Và tất n.hiên, sự việc chưa dừn.g lại there.
Cãi n.hau với con dâu, mẹ chồn.g ném qua cửa sổ cả trăm triệu đồn.g ản.h min.h họa

Theo báo Hoa Lon.g (Trun.g Quốc), sự việc xảy ra vào tầm 8h sán.g n.gày 8/9 vừa qua, tại khu chun.g cư Santillana quận Kì Gian.g, thàn.h phố Trùn.g Khán.h.

Phón.g viên have mặt tại hiện trườn.g cho hay, inconsistency occurs in one hộ gia đìn.h tại tần.g 6 khu chun.g cư. Vào thời điểm nói trên, làm cãi n.hau với con dâu be n.gười mẹ chồn.g was thẳn.g tay ném 30.000 NDT (tươn.g đươn.g 100 triệu đồn.g) xuốn.g under.

Thế but n.gay after hàn.h độn.g "mạn.h tay", bà cụ 70 tuổi n.gay lập tức tỏ ra ... hối hận, vội vã gọi điện thoại báo cản.h sát cầu cứu. n.gay after receive thôn.g báo, đội cứu hộ lập tức have mặt tại hiện trườn.g.


n.hữn.g đến 100 NDT vươn.g vãi trên mái n.gôi n.hô ra out tần.g 3 khu chun.g cư.

Một n.hân viên cứu hộ cho hay, on them to nơi, the đồn.g tiền rơi xuốn.g under the tần.g one have been n.hặt lại hết bài hát still many tờ 100 NDT Vươn.g into tán cây and mắc kẹt trên mái n.gôi n.hô ra out tần.g ba khu chun.g cư.

n.hâm diminished thiểu tổn thất xuốn.g level thấp n.hất, đội cứu hỏa n.han.h chón.g thiết chặt an nin.h, đồn.g thời dùn.g than.g cứu hộ to tiếp cận and cẩn thận n.hặt lại each đồn.g tiền an.

(Ản.h 2: n.hữn.g đồn.g tiền trị giá 100 tệ mắc kẹt out mái n.gòi tran.g location of the tần.g 3 khu chun.g cư)

Để n.hặt been hết all đồn.g tiền rơi vãi khắp nơi, đội cứu hỏa was not lật each viên n.gòi and run.g lắc mạn.h of some cây xan.h out khu vực xun.g quan.h. Sáu than one giờ đồn.g hồ, the chiến sĩ cứu hỏa have been gom hết toàn bộ số tiền nói trên.


Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment