Tôi còn đang do dự vì bạn trai tôi làm bảo vệ

Qua các.h giao tiếp và nói c.huyện, tôi cảm n.hận an.h là n.gười n.ghiêm túc, c.hịu khó, n.hà hai đứa đều ở thàn.h phố nên cũn.g khôn.g có gì trở n.gại.Tôi lăn tăn khi bạn trai làm bảo vệ ản.h min.h họa

Tôi 24 tuổi, học đại học ra và có việc làm tạm ổn địn.h, lươn.g tuy khôn.g cao n.hưn.g do sốn.g với bố mẹ nên kin.h tế cũn.g khôn.g có gì phải lo. Tron.g thời gian đi làm, tôi quen một an.h qua mạn.g xã hội, lúc đầu tôi hơi dè dặt n.hưn.g càn.g nói c.huyện với an.h càn.g thấy hợp.

Qua các.h nói c.huyện, tôi cảm n.hận an.h là n.gười n.ghiêm túc, c.hịu khó, n.hà hai đứa đều ở thàn.h phố nên cũn.g khôn.g có gì trở n.gại. c.hỉ có điều an.h ấy lại làm bảo vệ. Khi biết điều này, tôi cũn.g muốn c.hặn kết bạn, khôn.g n.gờ an.h đã biết được c.hỗ làm của tôi. Tôi n.ghĩ nếu bây giờ làm n.hư vậy sẽ man.g tiến.g xấu, mất việc, nên cũn.g muốn c.ho mìn.h một cơ hội, cũn.g để làm c.ho mìn.h bớt buồn sau một n.gày làm việc. n.hưn.g càn.g nói mới biết an.h rất c.hân thàn.h, n.gày nào cũn.g c.hủ độn.g n.hắn tin c.ho tôi. Tôi đã thử hỏi mẹ về việc này n.hưn.g mẹ cũn.g khôn.g đồn.g ý khi an.h ấy làm bảo vệ.

Tôi có nên nói c.huyện với an.h nữa hay khôn.g, nếu kéo dài làm mất thời gian cả hai. Hay tôi vẫn nói c.huyện n.hưn.g sẽ khuyên an.h tìm việc khác? Hoặc các.h xấu n.hất là tôi sẽ tìm côn.g ty khác, rời xa an.h ấy. Tôi phải làm sao?

Tâm sự bạn đọc
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment