Thử lòng bạn gái nhà quê và cái kết ngỡ ngàng khi Mẹ bảo tôi nên nói nhà phá sản

Vừa tun.g tin n.hà mìn.h phá sản để thử lòn.g Hòa, n.gay lập tức cô ấy đã làm điều này khiến tôi c.hoán.g ván.g vô cùn.g.Mẹ bảo tôi nên nói n.hà phá sản để thử lòn.g bạn gái n.hà quê và cái kết n.gỡ n.gàn.g ản.h min.h họa

Tôi và Hòa yêu n.hau được gần 1 năm. Khi tìn.h yêu đã đủ độ c.hín cũn.g là lúc tôi n.ghĩ nên đưa em về n.hà ra mắt bố mẹ. Gia đìn.h tôi cũn.g được coi vào hạn.g có tiền của, vì bố mẹ tôi là tổn.g giám đốc côn.g ty giầy da có tiến.g. Khác với n.hữn.g gia đìn.h giàu có khác, bố mẹ tôi rất quan tâm và thườn.g xuyên lắn.g n.ghe tâm sự của con trai mìn.h mặc dù năm nay tôi đã 27 tuổi rồi.

Tối hôm trước khi đưa Hòa về tôi có nó qua với mẹ về Hòa. Cô ấy xuất thân từ vùn.g quê n.ghèo và cố gắn.g bám trụ ở Thủ đô sau khi ra trườn.g. n.hà Hòa n.ghèo, đồn.g n.ghĩa với việc cô ấy phải trải qua với n.hữn.g khó khăn, vất vả từ n.hỏ nên tôi thươn.g Hòa lắm. Mẹ n.ghe xon.g c.hỉ vỗ n.hẹ vai tôi bảo: “Nếu cô ấy thực sự khiến con yêu n.hư vậy mẹ khôn.g cản, n.hưn.g con nên suy n.ghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết địn.h quan trọn.g của đời mìn.h.

n.gày hôm sau, tôi đưa Hòa về ra mắt cả n.hà. Bố mẹ tôi khá hài lòn.g về các.h ứn.g xử cũn.g n.hư vẻ hìn.h thức bên n.goài của cô ấy. Tối đưa Hòa về, mẹ đợi sẵn tôi ở phòn.g khẽ tâm sự:

– Con trai à, mẹ c.hỉ có mìn.h con là con thôi. Tất cả khối tài sản cũn.g n.hư côn.g sức bố mẹ làm ăn bao năm nay c.hỉ để dàn.h dụm c.ho con hết. Con cưới được cô vợ hiền, biết làm ăn là cái tốt khôn.g thì cô ấy cũn.g phải yêu con thật lòn.g. Thời bây giờ con gái ghê lắm, khôn.g dễ tin đâu con ạ. Khôn.g biết c.hừn.g con bé Hòa thấy con giàu nên bám theo và cố giả vờ n.goan hiền đó. Mẹ n.ghĩ con thử tun.g tin n.hà mìn.h phá sản xem phản ứn.g của con bé thế nào. Nếu nó c.hia tay với con thì mẹ n.ghĩ con nên bỏ cô ta luôn đi, còn n.gược lại thì con nên cưới n.gay con gái đó về làm vợ con trai ạ.

n.ghe n.hữn.g lời mẹ khuyên tôi cũn.g thấy c.hí lý lắm. Mẹ nói đún.g, con gái bây giờ c.hả biết thế nào mà lần, n.hất là khi yêu 1 c.hàn.g trai giàu n.hư tôi. n.gày mai tôi sẽ thử n.hờ n.gười tun.g tin n.hà mìn.h phá sản xem phản ứn.g của Hòa thế nào. Nói là thử thôi, n.hưn.g sao tôi vẫn thấy lo và sợ điều c.hẳn.g hay xảy ra đến vậy.

n.ghe 1 n.gười bạn thân của tôi nói gia đìn.h tôi phá sản, mất hết tất cả đến n.hà khôn.g có mà ở Hòa sốc lắm. Cô ấy lao thẳn.g đến c.hỗ làm tìm tôi với vẻ mặt đầy lo lắn.g và sợ hỏi tôi: “Có phải n hà an.h phá sản rồi khôn.g?”. Tôi gật đầu và cúi mặt xuốn.g với vẻ mặt buồn rầu đún.g kiểu mất tiền. Thấy thế Hòa liền bật khóc ôm lấy tôi, n.hẹ n.hàn.g n.hìn tôi với con mắt khó hiểu.

– An.h à, mọi c.huyện sẽ ổn thôi. Em sẽ ở bên an.h, có khó khăn gì c.hún.g ta cùn.g nắm tay n.hau vượt qua. À, an.h bảo bố mẹ dọn về n.gôi n.hà kế bên n.hà em ở tạm đi. Họ đan.g c.ho thuê ấy, em sẽ trả tiền thuê n.hà c.ho an.h, an.h và bố mẹ đừn.g n.gại.

– Em nói sao cơ? Em đan.g cảm thôn.g và giúp đỡ n.hà an.h sao? c.hẳn.g phải biết tin n.hà an.h p.há sản em lên c.hia tay an.h, an.h tay trắn.g rồi mà có man.g lại hạn.h phúc c.ho em được nữa đâu? Đừn.g yêu 1 kẻ n.hư an.h, em sẽ khổ đấy. c.hia tay là các.h an.h cảm thấy mìn.h đỡ có lỗi hơn với em tron.g c.huyện này.

– An.h n.gốc này. Sao em có thể rời xa an.h lúc an.h khó khăn n.hư thế này được c.hứ? Yêu n.hau thì phải cùn.g n.hau vượt qua n.hữn.g gia đoạn khó khăn c.hứ. Em tin sẽ có 1 n.gày gia đìn.h an.h sẽ lấy lại được n.hữn.g thứ đã mất thôi.

Ôm Hòa vào lòn.g, tôi c.hợt rơi nước mắt. Sao em có thể tốt bụn.g và đán.g yêu thế này. Tôi đã đún.g khi yêu em – một cô gái n.hà quê, và còn đún.g hơn nữa là n.ghe lời mẹ tun.g tin đồn p.há sản để thử lòn.g em. Giờ thì tốt rồi, tôi sẽ báo c.huyện này c.ho mẹ và làm lễ cưới hỏi với em n.gay.

Tâm sự bạn đọc
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment