Thì ra hơn 10 năm phục vụ người tình… của vợ

Thì ra tất cả n.hữn.g cái gì mà tôi vẫn gọi là ưu ái c.hẳn.g qua cũn.g c.hỉ là sự “bố thí” c.ho cái được gọi là “tìn.h phí” vợ tôi dàn.h c.ho hắn. Vậy mà, đã có lúc tôi n.ghĩ mìn.h phải cảm ơn hắn cả cuộc đời này... Vợ tôi đã n.goại tìn.h hơn 10 năm nay


Tôi khôn.g thể n.gờ rằn.g đây lại c.hín.h là một màn kịc.h được sắp đặt sẵn để hai kẻ vô liêm sỉ đó có thể qua mặt tôi một các.h dễ dàn.g mà tôi khôn.g phát hiện ra. Và nếu n.hư khôn.g có sự n.gẫu n.hiên đó thì có lẽ là suốt cả cuộc đời này tôi vẫn khôn.g thể biết về cái sừn.g trên đầu mìn.h.

Hơn 10 năm về trước, cái thời để kiếm được một côn.g việc ổn địn.h có thu n.hập cao thì quả thật là khó khăn vất vả. Ấy vậy mà n.hờ mối quan hệ quen biết vợ tôi lại xin được vào làm n.hân viên kế toán c.ho một côn.g ty n.hà nước tươn.g đối lớn giữa thủ đô Hà Nội, với mức lươn.g khá.

Và đặc biệt còn may mắn hơn, khi tôi cũn.g được ban lãn.h đạo côn.g ty ưu tiên tạo điều kiện c.ho làm bảo vệ rồi c.ho học thêm lái xe để thi thoản.g phục vụ “sếp” tron.g n.hữn.g c.huyến côn.g tác dài n.gày. Mỗi lần đi lại có tý màu mè và túi to, túi n.hỏ man.g về. Theo thời gian vợ tôi cũn.g được “sếp” cùn.g ban lãn.h đạo côn.g ty cân n.hắc đưa lên vị trí trưởn.g phòn.g kế toán của côn.g ty.

Cứ n.hư vậy tron.g cuộc sốn.g, côn.g việc bộn bề hơn n.hưn.g n.hữn.g cái lo toan về kin.h tế của cả gia đìn.h thì khôn.g còn nữa, gia đìn.h tôi cũn.g có của ăn của để và còn c.hắt c.hiu tíc.h cóp để xây dựn.g một căn n.hà.

Và tất n.hiên, đồn.g n.ghĩa với sự phát triển, đi lên về kin.h tế gia đìn.h thì cươn.g vị trưởn.g phòn.g kế toán của vợ tôi cũn.g thêm bận rộn rất n.hiều. Các cuộc họp hàn.h, côn.g tác cũn.g dày đặc hơn và n.hữn.g c.huyến côn.g tác xa hay đi nước n.goài côn.g tác cùn.g “sếp” thườn.g xuyên mà tôi c.hẳn.g có c.hút mảy may n.ghi n.gờ... Đôi khi còn n.hắc n.hở vợ phải luôn cảm ơn sếp vì đã tạo điều kiện c.ho c.hún.g tôi có cuộc sốn.g n.hư n.gày hôm nay.

Một phần cũn.g bởi tôi tin tưởn.g vợ tôi, mới lại tôi cũn.g cứ thật thà n.ghĩ rằn.g “sếp” là một n.gười đàn.g hoàn.g, đứn.g đắn bởi lẽ bao n.hiêu năm làm ở cơ quan này tôi c.hưa hề n.ghe thấy một điều tiến.g gì với “sếp”...

Ấy vậy mà sự thật phũ phàn.g nó lại hoàn toàn khác hẳn với n.hữn.g gì tôi vẫn suy n.ghĩ. Sự thật là vợ tôi và cái gã tôi vẫn gọi là “sếp” ấy, họ đã có quan hệ tìn.h ái n.gay từ n.hữn.g n.gày đầu tiên là đồn.g n.ghiệp.

Và việc này tôi cũn.g c.hỉ được biết mới đây, hôm đó côn.g ty tổ c.hức c.ho toàn thể cán bộ, côn.g n.hân viên đi du lịc.h ở Quản.g Nin.h. n.hưn.g vợ tôi đã khôn.g đi mà thoái thác với lý do là muốn n.ghỉ n.gơi ở n.hà c.ho yên tĩn.h sau n.hữn.g n.gày làm việc mệt mỏi. n.ghe vợ nói vậy tôi cũn.g đồn.g ý và muốn ở n.hà cùn.g vợ n.hưn.g vợ cứ độn.g viên cứ đi cùn.g an.h em côn.g ty nên tôi cũn.g đã đi một mìn.h.

Và đún.g ra theo lịc.h là đi 5 n.gày, n.hưn.g vì khôn.g có vợ đi cùn.g nên đến n.gày thứ 2 tôi đã bỏ về. Cũn.g n.ghĩ là vợ mệt mỏi đan.g muốn n.ghỉ n.gơi nên tôi đã khôn.g thôn.g báo trước mà tự bắt xe đi thẳn.g về n.hà để tạo sự bất n.gờ c.ho vợ. Thấy cửa cổn.g khôn.g khóa, tôi đoán là vợ tôi đan.g có n.hà và nằm n.ghỉ tron.g phòn.g. Tôi rón rén bước vào để địn.h hù dọa vợ.

n.hìn thấy cản.h tượn.g vợ mìn.h đan.g ôm ấp, mơn trớn với một n.gười đàn ôn.g trên giườn.g tron.g tìn.h trạn.g khôn.g mản.h vải trên n.gười, mà n.gười đàn ôn.g ấy khôn.g ai khác lại c.hín.h là n.gười tôi vẫn gặp gỡ, tiếp xúc hàn.g n.gày. n.gười tôi vẫn thườn.g tôn kín.h và biết ơn, tôi đã thực sự sốc và rất đau đớn.

Khi sự việc đã rõ mười mươi, cả vợ tôi và gã đàn ôn.g đó đã thú n.hận tất cả, cả thời gian họ quan hệ với n.hau cũn.g c.hín.h là lúc vợ tôi bắt đầu được n.hận vào cơ quan làm việc. Và tất n.hiên việc họ c.ho tôi vào đây làm việc cũn.g c.hỉ là để c.he mắt thiên hạ và hợp lý hóa sự đồi bại của hai kẻ n.goại tìn.h mà thôi.

Thì ra tất cả n.hữn.g cái gì mà tôi vẫn gọi là ưu ái c.hẳn.g qua cũn.g c.hỉ là sự “bố thí” c.ho cái được gọi là “tìn.h phí” vợ tôi dàn.h c.ho hắn. Vậy mà, đã có lúc tôi trân trọn.g, lo lắn.g và sẵn sàn.g phục vụ c.ho hắn hết mìn.h n.hư thể để trả ơn c.ho n.hữn.g gì hắn ta đan.g dàn.h c.ho tôi. Trả ơn c.ho kẻ đã cắm sừn.g lên đầu của mìn.h, trả ơn c.ho hai kẻ n.goại tìn.h tồi tệ n.hất thế gian này...

Tôi phải làm gì đây, sự thật này quả thực với tôi quá phũ phàn.g.

Tâm sự Bạn đọc
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment