Em hỏi anh, anh khát dục hay khát yêu?

An.h n.ghe này, em khôn.g phải là một cô gái c.hua n.goa và đỏn.g đản.h, cũn.g khôn.g giốn.g n.hư n.hữn.g cô gái trước kia an.h quen. Em là em, em man.g n.hữn.g nét riên.g của mìn.h, an.h hiểu khôn.g?Em khát khao yêu tới bùn.g c.háy nữa kìa, tưởn.g n.hư tìn.h yêu tron.g em có thể thiêu trụi đi n.hữn.g cản trở trước mặt, n.hưn.g em khôn.g muốn thế. Em yêu an.h, n.hưn.g em yêu theo các.h của riên.g mìn.h.
Em khát khao yêu tới bùn.g c.háy nữa kìa, tưởn.g n.hư tìn.h yêu tron.g em có thể thiêu trụi đi n.hữn.g cản trở trước mặt, n.hưn.g em khôn.g muốn thế. Em yêu an.h, n.hưn.g em yêu theo các.h của riên.g mìn.h.
Em muốn là một n.gười yêu đún.g n.ghĩa, muốn là một n.gười vợ của an.h, là một n.gười mẹ của con c.hún.g ta sau này, c.hứ khôn.g phải c.hỉ là một n.gười man.g vác dan.h n.ghĩa n.gười yêu và kiêm luôn cả c.hức dan.h n.gười tìn.h.

An.h đừn.g khi nào đán.h đồn.g em với họ. Cũn.g thươn.g thay khi họ bị an.h đá đi mà c.hẳn.g bận tâm tới một lời, n.gay cả một án.h n.hìn thiện cảm và biết ơn an.h cũn.g khôn.g có. Tại sao à? Tại sao an.h phải biết ơn? Dễ thôi mà, tìn.h yêu hay tìn.h dục thì an.h cũn.g đã có cả từ họ. Em đan.g n.ghĩ, liệu có khi nào an.h đối xử với em n.hư thế?

Em yêu an.h. Đún.g. Là em yêu an.h. Yêu tới đảo điên lên ấy c.hứ. Tìn.h yêu đối với em nó thiên.g liên.g và đẹp lắm. Em khát khao yêu tới bùn.g c.háy nữa kìa, tưởn.g n.hư tìn.h yêu tron.g em có thể thiêu trụi đi n.hữn.g cản trở trước mặt, n.hưn.g em khôn.g muốn thế. Em yêu an.h, n.hưn.g em yêu theo các.h của riên.g mìn.h.

An.h tốt. Em cũn.g khôn.g phủ n.hận. n.hưn.g đâu phải ai cũn.g hoàn hảo, n.gay cả em cũn.g thế, an.h cũn.g vậy, mọi n.gười cũn.g n.hư n.hau, khôn.g một ai hoàn hảo cả. Yêu an.h, em khôn.g màn.g tới bất cứ điều gì hết. n.hưn.g em đã nói rằn.g em yêu an.h theo các.h của riên.g em. Em biết, an.h yêu em, yêu, n.hưn.g c.hắc an.h cũn.g phải gắn.g c.hịu đựn.g em n.hiều lắm. Tín.h các.h của em, con n.gười của em.... tất cả đều làm an.h phải c.hịu đựn.g đún.g khôn.g?

An.h này, em khôn.g muốn giốn.g với n.hữn.g cô gái trước kia từn.g thuộc về an.h, thuộc về sở hữu của an.h. Em muốn an.h yêu em, yêu bằn.g cả trái tim mìn.h. Em muốn em là cô gái cuối cùn.g an.h yêu, muốn là nửa cuộc đời của an.h, là mản.h ghép cuối cùn.g khớp với an.h. Em muốn là một n.gười yêu đún.g n.ghĩa, muốn là một n.gười vợ của an.h, là một n.gười mẹ của con c.hún.g ta sau này, c.hứ khôn.g phải c.hỉ là một n.gười man.g vác dan.h n.ghĩa n.gười yêu và kiêm luôn cả c.hức dan.h n.gười tìn.h.

Đún.g, khôn.g sai, em khôn.g hề phủ n.hận, dục vọn.g c.hín.h là một nửa quan trọn.g tron.g tìn.h yêu. n.hưn.g an.h à, an.h khát dục hay khát yêu? Tại sao an.h c.hỉ thíc.h đùa giỡn với thân đời con gái, n.hữn.g cô gái ấy đâu có tội gì, có c.hăn.g cũn.g c.hỉ là yêu an.h quá đậm sâu mà thôi, y n.hư c.hín.h em vậy, yêu an.h yêu tới đau lòn.g!

An.h đan.g buồn phiền, hay an.h làm thế để gỡ bỏ đi phần đời của quá khứ xưa kia? Dù thế nào đi nữa, thì họ, cũn.g n.hư em đều khôn.g muốn n.hư thế đâu an.h. Con gái hay khi đã trở thàn.h đàn bà, thì tron.g tâm khảm họ cũn.g đều yếu đuối n.hư n.hau, mạn.h mẽ có c.hăn.g c.hỉ là lớp vỏ bọc bên n.goài. c.hín.h họ, và em cũn.g có một trái tim tổn thươn.g. Và an.h có lẽ cũn.g đan.g man.g một trái tim đầy c.hắp vá.

An.h nói an.h yêu em, em là duy n.hất, và em là cuối cùn.g, vậy an.h à, hãy để em là n.gười c.hữa làn.h n.hữn.g vết thươn.g tron.g an.h. Em cũn.g biết ghen, cũn.g biết đau mà. Thế nên an.h đừn.g bao giờ yêu thươn.g hay thân mật với n.gười con gái nào khác n.goài em.

Đừn.g bao giờ đối xử với em n.hư thế. n.gười cuối cùn.g an.h c.họn là em, thì an.h đừn.g đùa giỡn với em, mọi con n.gười, ai ai cũn.g có lòn.g tự trọn.g của riên.g mìn.h, và ai ai cũn.g có một trái tim khát khao yêu tới bùn.g c.háy. Có thể tha thứ, có thể hận thù. Tìn.h yêu làm c.ho con n.gười ta mù quán.g lắm.

Hãy c.hỉ là của riên.g n.hau thôi an.h, đừn.g làm c.ho cuộc đời mìn.h thêm n.hữn.g lần đơn độc nữa. Tìn.h yêu trân thàn.h sẽ vượt qua được giôn.g bão. Tin em đi, được c.hứ?

[...]

An.h này, em yêu an.h!

Tâm sự bạn đọc
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment