Nếu bạn nói phụ nữ ngực to mới hấp dẫn là hoàn toàn sai lầm

Tôi là n.gười có bộ n.gực n.hỏ, tôi cũn.g đâu có n.gại là sợ phe đàn ôn.g c.hê bai; và đươn.g n.hiên là tôi sẽ khôn.g bao giờ làm c.ho nó lớn hơn làm gì. Tại sao vậy? Bởi vì tôi sẽ vô tìn.h đán.h mất đi sự cân đối tự n.hiên của cơ thể! n.gười thì bé xíu, có bộ n.gực vượt quá ni tấc, thì xem c.hẳn.g đặn.g tí nào.

Tôi là một phụ nữ đẹp và hấp dẫn vì có bộ n.gực to". Thì tôi xin thưa với quí vị phái nữ đây là một điều vô cùn.g sai lầm.


Nói phụ nữ n.gực to mới hấp dẫn là hoàn toàn sai lầm ản.h min.h họa

"Nam tu, nữ n.hũ", lời vàn.g được viết theo lối viết xưa thuộc n.ho giáo mà tôi đã từn.g được n.ghe từ lâu lắm rồi, bây giờ xin mạn phép được n.hắc lại.

Đàn ôn.g con trai thì phải có râu tóc rậm thì mới được côn.g n.hận là n.gười đẹp trai. Còn đàn bà con gái thì phải có bộ n.gực to thì mới gọi là hấp dẫn. c.ho nên việc cần phải có bộ n.gực to để gây sự c.hú ý từ phía đấn.g mày râu để c.ho họ biết rằn.g: "Tôi là một phụ nữ đẹp và hấp dẫn vì có bộ n.gực to". Thì tôi xin thưa với quí vị phái nữ đây là một điều vô cùn.g sai lầm.

Bởi vì giá trị của mỗi n.gười tron.g c.hún.g ta được đán.h giá qua tư các.h của cá n.hân, lối sốn.g c.ho c.hín.h mìn.h và c.ho n.hữn.g n.gười xun.g quan.h mới là phần c.hín.h. Còn dán.g vẻ của bộ n.gực dù có to hay n.hỏ thì cũn.g thuộc quyền sở hữu cá n.hân, cần c.hi n.gười n.goài (kể luôn cả ôn.g xã, vẫn là một n.gười n.goài n.hư n.hữn.g n.gười khác), đâu có quyền đán.h giá về ni tấc của nó to hay n.hỏ, thíc.h hay khôn.g thíc.h!

Thượn.g đế tái tạo ra giốn.g cái, từ con n.gười đến độn.g vật, có vú để tái tạo sữa mẹ, là n.guồn din.h dưỡn.g để c.ho con bú, nuôi con khi c.hưa mọc răn.g sữa. c.hứ n.gười đâu có dặn là bộ n.gực này phải to và hấp dẫn dàn.h riên.g c.ho đàn ôn.g dùn.g thôi đâu.

Tôi là n.gười có bộ n.gực n.hỏ, tôi cũn.g đâu có n.gại là sợ phe đàn ôn.g c.hê bai; và đươn.g n.hiên là tôi sẽ khôn.g bao giờ làm c.ho nó lớn hơn làm gì. Tại sao vậy? Bởi vì tôi sẽ vô tìn.h đán.h mất đi sự cân đối tự n.hiên của cơ thể! n.gười thì bé xíu, có bộ n.gực vượt quá ni tấc, thì xem c.hẳn.g đặn.g tí nào.

Còn ở trườn.g hợp thứ hai, vì lý do sức khỏe, tốt n.hất là phụ nữ nên đi khám phụ khoa mỗi năm ít n.hất một lần để kịp thời phát hiện n.hữn.g căn bện.h hiểm n.ghèo và khó điều trị. Nếu để lỡ mất một phần của bộ n.gực thì rất dễ dẫn đến sự mất mát của phần kế bên. Tốt n.hất là nên đi đến n.hữn.g phòn.g khám c.huyên môn để tiện việc theo dõi c.ho sức khỏe.

Theo ý kiến cá n.hân, bản thân tôi làm đẹp c.ho c.hín.h mìn.h là ở c.hỗ: có sức khỏe và sốn.g theo tự n.hiên, phải cẩn thận tron.g n.hữn.g quyết địn.h về thẩm mỹ, n.hất là n.hữn.g điều dễ gây ản.h hưởn.g xấu đến tín.h mạn.g của mìn.h. Bởi vì nếu n.gười phụ nữ có sốn.g tốt và sốn.g khỏe thì mới đem lại hạn.h phúc c.ho gia đìn.h của mìn.h được.

Đừn.g c.hạy theo thị hiếu của thị trườn.g mà đán.h mất đi c.hín.h điều trân quí n.hất của mìn.h là "sức khỏe" đó quí vị. Còn nếu ai có ôn.g xã hoặc n.gười yêu c.hê là ta có bộ n.gực n.hỏ thì mặc kệ họ nói c.hi cũn.g được, cứ bỏ n.goài tai. Bộ n.gực của mìn.h dù to hay n.hỏ, nó cũn.g thuộc quyền sở hữu và bảo vệ của c.hín.h bản thân mìn.h c.hứ khôn.g ai khác vào đây.

Quý bà quý cô hãy biết bảo trọn.g nó vì lý do sức khỏe c.hứ đừn.g vì lý do sắc đẹp phù phiếm mà tự tay mìn.h hủy hoại "kho tàn.g vô giá" của mìn.h thì tội n.ghiệp c.ho nó lắm!

Tâm sự bạn đọc
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment