Vì sao Anh nhẫn tâm dứt bỏ tình yêu

Yêu an.h, em chấp n.hận yêu một chàn.g nôn.g dân khôn.g bằn.g cấp, khôn.g học thức... chỉ vì thế nụ cười chân thàn.h, đức tín.h tốt và sự chăm chỉ chuyên cần của an.h.
Em đã gạt hết n.hữn.g lời nói ra nói vào của bạn bè để đến bên an.h. Em chỉ biết yêu an.h, một lòn.g yêu an.h và vun đắp cho tìn.h yêu ấy n.gày càn.g khăn.g khít.
Tìn.h yêu đẹp của em, n.gười em yêu, khôn.g cán.h mà bay (Ản.h min.h họa)
Thậm chí em dùn.g hết cả sự chân thàn.h và tìn.h cảm của mìn.h đối đãi với ba mẹ, an.h chị em tron.g gia đìn.h an.h khôn.g chút mưu cầu, hay ẩn ý...chỉ mon.g sẽ có n.gày tìn.h yêu ấy được đơm hoa kết trái mà khôn.g nề hà bản thân.

Để rồi em chết lặn.g khi ba mẹ an.h gọi em đến và chối từ em bằn.g n.hữn.g lời san sẻ đại loại n.hư con gái mà hơn tuổi sau này sin.h con đẻ cái sẽ già đi; thôi từ từ rồi giãn n.hau ra chia tay đi n.hé, hai bác khôn.g đồn.g ý đâu; họ hàn.g, các bác, các an.h, các chị cũn.g khôn.g tán thàn.h ....
Em đâu có biết rằn.g, sự chân thàn.h của em đổi lại là sự chế diễu của an.h chị và gia đìn.h họ hàn.g an.h. Rằn.g sao em hơn an.h 3 tuổi mà khôn.g biết dừn.g lại để bản thân yêu an.h đến mức liều Do vậy . Hơn 3 tuổi mà còn cưa sừn.g làm n.ghé, cưa sát sạt đến tận gốc rễ.

Tổn thươn.g hơn là an.h lẳn.g lặn.g n.ghe mọi n.gười rồi quay lưn.g lại với em. An.h nói em buôn.g tay đi để an.h yên một thời giờ vì chẳn.g thể làm trái ý cha mẹ và gia đìn.h. An.h cũn.g n.ghĩ ba mẹ và an.h chị an.h đún.g vì họ thươn.g em nên mới làm vậy. An.h n.hẫn tâm dứt bỏ tìn.h yêu mà em tôn thờ n.hất. An.h đạp lên lòn.g tin của em mà rời xa em giản đơn n.hẹ n.hàn.g n.hư n.gười xa lạ.
Hóa ra cái khoản.g cách 3 tuổi ấy nó lớn thật, lớn đến nỗi an.h phải n.gay lập tức bỏ rơi em mà khôn.g cần biết em sẽ ra sao. Em cứ n.ghĩ tìn.h yêu chỉ cần sự chân thàn.h là đủ, ai dè miện.g đời thật đán.g sợ, em bỗn.g dưn.g mất đi n.gười mà em yêu hơn cả bản thân mìn.h một cách vô lý n.hất.
Sao mọi n.gười chỉ biết gièm pha, chê bai mà khôn.g n.ghĩ đến sự tổn thươn.g của n.gười khác đến vậy. Mỗi n.gười nói một vài lời là giết chết cả một niềm tin và hạn.h phúc của n.gười khác. Lời nói ra, n.gười ta dùn.g nói n.hau, phản bác n.hau mà khôn.g n.ghĩ đến tác hại đến đâu, khôn.g n.ghĩ đến tổn thươn.g cay đắn.g hại n.gười khác đến thế nào. Quả thật lời nói hại n.gười là có...

Giá mà em khôn.g ra gì, giá mà em khôn.g đối xử thật tốt và xem n.hư n.gười thân thì chắc em khôn.g tuyệt vọn.g đến vậy. Cay đắn.g... em khôn.g biết nên khóc hay cười, em n.gẩn n.gơ chẳn.g thể ăn, chẳn.g thể n.gủ. Tìn.h yêu đẹp của em, n.gười em yêu, khôn.g cán.h mà bay. Em cần làm sao khi mà đến cả một tia hy vọn.g cũn.g khôn.g có. An.h đã rất yêu em, lo lắn.g cho em, vì sao lại có thể nỡ làm vậy với em?

Tâm sự bạn đọc
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment