Tôi trở thành kẻ phản bội anh khi Gửi cái ‘ngàn vàng’ cho tình cũ

Đàn bà, lấy chồn.g phải theo chồn.g, làm sao tôi có quyền ích kỉ thế. Giữa bên tìn.h, bên hiếu, cuối cùn.g tôi đàn.h phải trở thàn.h kẻ man.g tội với an.h.


n.hữn.g n.gày thán.g đầu tiên lên thàn.h phố học là quãn.g đời khó khăn với tôi. Tôi khôn.g biết mìn.h liệu có vượt qua được để yên tâm học hàn.h nếu khôn.g có sự giúp đỡ của an.h. (Ản.h min.h họa)

Giờ đây, tôi khôn.g còn mặt mũi nào để đối diện với an.h. Mỗi lần n.hìn thấy an.h là tôi lại cảm thấy mìn.h thật tồi tệ khi đã phản bội an.h. An.h đã tốt với tôi cho tới tận phút cuối, để rồi n.hữn.g gì mà tôi làm được cho an.h chỉ là nỗi đau và sự căm hận vô bờ.

n.hữn.g n.gày thán.g đầu tiên lên thàn.h phố học là quãn.g đời khó khăn với tôi. Tôi khôn.g biết mìn.h liệu có vượt qua được để yên tâm học hàn.h nếu khôn.g có sự giúp đỡ của an.h. Chún.g tôi quen n.hau tron.g trườn.g. Khi đó, an.h đã đi làm thêm, có tiền, còn tôi chỉ là cô sin.h viên năm n.hất n.gây thơ, non nớt. Tìn.h cảm của chún.g tôi đến tự n.hiên, dịu dàn.g và tron.g sán.g.

Suốt quãn.g đời sin.h viên khó khăn, chín.h an.h là n.gười đã giúp tôi mọi việc. Từ chỗ ở, chuyện học hàn.h, tiền sin.h hoạt đều là an.h lo lắn.g cho tôi. Mặc dù an.h khôn.g quá giàu n.hưn.g chưa bao giờ an.h để tôi thiếu thốn. Tiền làm thêm của an.h so với sin.h viên là tươn.g đối khá. An.h san sẻ bớt cho tôi để gia đìn.h tôi bớt gán.h nặn.g.

Chún.g tôi yêu n.hau suốt n.hữn.g năm thán.g sin.h viên. Điều tôi trân trọn.g n.hất chín.h là an.h khôn.g bao giờ đòi hỏi tôi “chuyện ấy”. An.h nói vì an.h cho tôi tiền ăn học, thế nên an.h lại càn.g khôn.g muốn vượt quá giới hạn. An.h sợ tôi sẽ n.hìn n.hận điều đó n.hư một kiểu đổi chác, lợi dụn.g. An.h muốn giữ gìn cho tôi đến n.gày cưới. Sự tự trọn.g và tìn.h yêu chân thàn.h của an.h khiến tôi run.g độn.g thực sự.

Tôi từn.g n.ghĩ n.gay sau khi tốt n.ghiệp, tìm được việc, tôi sẽ dẫn an.h về ra mắt và hai đứa tín.h chuyện cưới xin. n.hưn.g lẽ đời khôn.g đơn giản n.hư tôi n.ghĩ. Khi tôi tốt n.ghiệp, về quê thăm gia đìn.h, bố mẹ tôi đã nằn.g nặc khôn.g cho tôi ở lại thàn.h phố. n.hất là khi n.ghe tôi có n.gười yêu ở đó, quê xa n.hau, mẹ tôi càn.g khóc n.hư mưa và khôn.g chấp n.hận.

Tôi đã thuyết phục mẹ rất n.hiều rằn.g an.h quá tốt với tôi, tôi khôn.g thể nào phụ an.h n.hưn.g mẹ tôi khôn.g chịu. Mẹ nói có n.hiều cách để trả ơn n.hưn.g bố mẹ khôn.g thể để tôi đi làm dâu xứ n.gười được. Bố mẹ tôi khó khăn chuyện con cái, năm xưa chỉ sin.h được tôi rồi mẹ khôn.g thể man.g thai được nữa. Chín.h vì lẽ đó, bố mẹ khôn.g muốn tôi lấy chồn.g xa.

Tron.g lòn.g tôi khốn khổ vô cùn.g. Tôi yêu an.h và trân trọn.g n.hữn.g gì an.h dàn.h cho mìn.h n.hưn.g lại khôn.g thể bỏ bố mẹ được. Còn an.h, an.h cũn.g có gia đìn.h của mìn.h, có bố mẹ cần phụn.g dưỡn.g. Tôi khôn.g thể nào bắt an.h bỏ bố mẹ để san.g bên quê tôi ở rể. Đàn bà, lấy chồn.g phải theo chồn.g, làm sao tôi có quyền ích kỉ thế. Giữa bên tìn.h, bên hiếu, cuối cùn.g tôi đàn.h phải trở thàn.h kẻ man.g tội với an.h.

Tôi chấp n.hận rời về quê, lấy n.gười đàn ôn.g do bố mẹ tôi mai mối. Với tôi lúc ấy, lấy ai cũn.g được bởi vì n.gười mà tôi yêu duy n.hất chỉ có an.h. Tôi tin, n.gười đàn ôn.g bố mẹ trao gửi tôi cũn.g là n.gười tử tế, vậy là đủ, tôi chẳn.g mon.g gì hơn nữa.

An.h đau khổ trước quyết địn.h của tôi và muốn ở bên tôi 1 tuần trước khi tôi chín.h thức về quê để trở thàn.h vợ n.gười khác. Thật lòn.g tôi hiểu ý địn.h của an.h. Khôn.g phải an.h muốn đòi lại n.hữn.g gì đã cho đi mà chỉ vì an.h muốn được ở bên tôi trước khi hai đứa chín.h thức khôn.g còn là gì của n.hau. Tôi đã n.ghĩ mìn.h sẽ trao cho an.h đời con gái, n.hư một cách để tưởn.g n.hớ cuộc tìn.h này, n.hư một cách để cảm tạ ơn an.h. n.hưn.g liệu làm thế có được khôn.g khi tôi đã sắp thàn.h vợ n.gười khác? Nếu khôn.g may chồn.g của tôi biết chuyện này thì mọi chuyện sẽ đi về đâu? Còn an.h, tôi phải trả ơn an.h bằn.g cách nào đây?

Theo xaluan
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment