Tôi bỏ cái thai với người yêu để lấy chồng giàu, tôi nhận trái đắng

Tôi quen Phon.g khi về Hà Nội học đại học, chún.g tôi ở trọ cùn.g n.hau, n.hữn.g vất vả của dân xa xứ khiên chún.g tôi thôn.g cảm, thươn.g yêu và xích lại gần n.hau hơn, chẳn.g bao lâu sau khi gặp gỡ, chún.g tôi yêu n.hau.Phon.g chiều tôi lắm, dù hai đứa chẳn.g có gì n.hưn.g an.h luôn cố gắn.g dàn.h n.hữn.g điều tốt n.hất, suốt quãn.g thời gian yêu n.hau, Phon.g chẳn.g mảy may cáu kỉn.h hay tức giận với tôi dù chỉ một lần.

Yêu n.hau hơn 2 năm, tôi dín.h bầu. Lúc ấy tôi mới đan.g học dở năm 3, Phon.g đưa tôi về n.hà an.h, Phon.g nói chún.g tôi sẽ cưới n.hau, an.h sẽ có trách n.hiệm với mẹ con tôi.

Quê Phon.g ở miền Trun.g, n.ghèo lắm, đất đai cằn cỗi, n.hà an.h 4 thế hệ sốn.g chun.g tron.g một căn n.hà cấp 4 lụp xụp, nói chun.g hoàn cản.h còn rất n.hiều khó khăn, bố mẹ an.h nôn.g dân thuần phác, cũn.g có vẻ quý mến tôi.

Thế n.hưn.g tôi thấy cứ chán chán, vì n.ghĩ thấy hoàn cản.h n.hà an.h vất vả quá, bản thân chún.g tôi còn chưa học xon.g, cưới xon.g, đẻ xon.g lấy gì mà sốn.g.

Sau lần đấy về tôi chán lắm, thấy tìn.h cảm cứ n.hạt n.hẽo dần. Cũn.g thời điểm đó có Lâm, một n.gười đàn ôn.g thàn.h đạt theo đuổi tôi. Lâm hơn tôi 5 tuổi, n.hà ở Hà Nội, Lâm thích tôi lắm, còn nói chỉ cần tôi đồn.g ý sẽ làm đám cưới n.gay. Lâm chiều chuộn.g tôi, trọn.g vọn.g tôi, n.hưn.g món quà đắt tiền, n.hữn.g món ăn xa xỉ khiến tôi dao độn.g.

Tôi dối Phon.g, đi chơi với Lâm, dù lúc đấy cái thai tron.g bụn.g tôi đã hơn 9 tuần.

Lâm đưa tôi về n.hà, n.hà Lâm giàu lắm, an.h sốn.g riên.g tron.g một căn n.hà 3 tần.g khan.g trên phố. Tôi chán Phon.g, tìm cớ cáu kỉn.h với an.h, tìn.h cảm của chún.g tôi cứ thế sứt mẻ dần.

Tôi bỏ thai, đòi chia tay với Phon.g mặc kệ an.h níu kéo rồi khôn.g lâu sau đó, tôi làm đám cưới với Lâm mặc kệ n.hữn.g lời rèm pha nói tôi bạc bẽo.

Thế n.hưn.g, chồn.g tôi chẳn.g n.hư tôi n.ghĩ, an.h giàu có n.hưn.g phần lớn là do bố mẹ chu cấp, côn.g việc của an.h bìn.h thườn.g, lươn.g chẳn.g đán.g là bao. Lâm ăn chơi, có vợ rồi n.hưn.g vẫn chẳn.g bao giờ quan tâm n.hà cửa, an.h đi tối n.gày, bỏ mặc tôi bơ vơ giữa căn n.hà trốn.g trải. Từ khi cưới xon.g, bố mẹ Lâm cũn.g khôn.g chu cấp cho an.h nữa.

Được một thời gian, Lâm có bồ, an.h côn.g khai đi lại với đủ loại gái khiến tôi vô cùn.g đau khổ.

n.gày tôi biết mìn.h có thai, cũn.g là n.gày tôi bắt gặp Lâm n.gủ với một n.gười phụ nữ lạ n.gay trên giườn.g tôi. Khôn.g một ai tron.g n.hà đứn.g ra bên.h vực, Lâm còn to tiến.g nạt nộ, dọa đán.h khi tôi địn.h khóc lóc. n.gười chồn.g tôi từn.g tin tưởn.g trao cả cuộc đời đứn.g trước mặt n.hư kẻ xa lạ.

Tôi ân hận vô cùn.g, chỉ vì tham giàu mà giờ tôi rơi vào hoàn cản.h khốn khổ này. Nếu n.gày trước tôi khôn.g phụ n.gười yêu cũ, thì biết đâu giờ đã khôn.g nên nỗi…

Theo Xaluan
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment