Tin nhắn của người yêu cũ khiến tôi "mất ăn mất ngủ"

c.hỉ một tin n.hắn của n.gười yêu cũ khiến tôi ‘mất ăn mất n.gủ’

Một hôm, tôi n.hận được tin n.hắn từ n.gười yêu cũ. Khi đọc hết, tôi n.gã quỵ xuốn.g đất vì sốc và hối hận.c.hỉ một tin n.hắn của n.gười yêu cũ khiến tôi ‘mất ăn mất n.gủ’ ản.h min.h họa

Khôn.g giàu “nứt khố đổ vác.h” hay quá đẹp trai n.hưn.g tôi vẫn được n.hiều n.gười con gái vây quan.h. Bạn thân cũn.g phải nể phục vì khả năn.g cưa gái “bá đạo” của tôi. Các em được qua tay tôi đều thuộc hạn.g có n.han sắc cả. Khôn.g c.hỉ n.hữn.g em sin.h viên n.gờ n.ghệc.h mà cả n.hữn.g gái già cũn.g dễ dàn.g sa lưới trước n.hữn.g lời mật n.gọt của tôi.

Tron.g số n.hữn.g n.gười con gái mà tôi n.hớ n.hất tín.h đến giờ là Oan.h. Cô ấy xin.h đẹp và đã đi làm. Để cưa đổ Oan.h, tôi đã phải bỏ n.hiều thời gian và côn.g sức.

Khi yêu tôi, Oan.h 25 tuổi và cũn.g xác địn.h là sẽ tiến tới hôn n.hân. n.hưn.g dù có yêu đến đâu thì c.huyện cưới xin là điều tôi c.hưa bao giờ n.ghĩ đến. Để trán.h việc n.gười yêu buồn, tôi cũn.g thề thốt vì “lời nói c.hẳn.g mất tiền mua”. Ai n.gờ, Oan.h lại tin tưởn.g mãn.h liệt vào n.hữn.g lời hứa suôn.g ấy.

Nếu n.hư n.hữn.g n.gười con gái khác c.hỉ n.hõn.g n.hẽo bắt tôi c.ho đi c.hơi hay đi ăn n.goài, thì Oan.h lại là mẫu n.gười phụ nữ của gia đìn.h. Cứ rản.h rỗi là n.gười yêu lại qua phòn.g tôi nấu ăn. Oan.h c.hăm sóc tôi n.hư là một n.gười vợ c.hăm sóc c.ho c.hồn.g vậy.

Khi ở gần n.hau, c.hún.g tôi đã làm “c.huyện ấy”. Mới đầu khi gần gũi tôi, Oan.h rất n.gờ n.ghệc.h. n.hưn.g về sau, em học rất n.han.h. c.hỉ một thời gian n.gắn được tôi đào tạo, Oan.h đã trở nên thuần thục. n.hưn.g khi tìn.h yêu cứ bìn.h lặn.g trôi đi gây c.ho tôi cảm giác n.hàm c.hán.

Tôi nói lời c.hia tay Oan.h sau gần 1 năm bên n.hau. Lúc n.ghe thấy n.hữn.g lời đó, Oan.h khóc n.hư mưa và Oan.h tục hỏi: “Tại sao c.hứ?”, “Em khôn.g tốt ở đâu? Em có thể thay đổi”, “Mìn.h phải cưới n.hau c.hứ, sao tự dưn.g an.h lại muốn c.hia tay?”…

Lúc đó, tôi đàn.h nói dối là mìn.h có n.gười khác và xin lỗi em. Tron.g cơn nón.g giận, Oan.h mới c.ho tôi biết an.h em xa là dân xã hội đen. Trước khi quay mặt bước đi, Oan.h còn nói sẽ c.ho tôi một bài học n.hớ đời. Nói là làm, hôm sau tôi bị một n.hóm n.gười đán.h thừa sốn.g thiếu c.hết.

Bẵn.g đi một thời gian, tôi khôn.g Oan.h lạc với n.gười yêu cũ nữa. Bỗn.g một hôm, tôi n.hận được tin n.hắn từ Oan.h. Khi đọc hết nội dun.g tin n.hắn, tôi vô cùn.g lo sợ. “Em đan.g rất tuyệt vọn.g. Khi đi khám bện.h em mới biết mìn.h bị n.hiễm HIV. An.h kiểm tra xem có bị khôn.g vì em n.hớ lúc mìn.h gần gũi khôn.g hề dùn.g biện pháp an toàn. Em mệt lắm, phải uốn.g thuốc đây, an.h khôn.g phải n.hắn tin lại đâu”. Oan.h viết.

Tôi n.gã xuốn.g đất khi đọc hết lời n.hắn của Oan.h. Nếu bị n.hiễm HIV thì cuộc đời tôi sẽ c.hấm hết từ đây. n.gày mai, tôi sẽ đi khám xem mìn.h có đen đủi bị căn bện.h này khôn.g. n.ghĩ lại, tôi thấy vô cùn.g hối hận khi sốn.g buôn.g thả và qua lại với n.hiều cô gái.

Bài mới xin gửi về Email: tamsudembuon@gmail.com (gõ có dấu).

Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment