Tâm sự Buồn - Mẹ bạn trai quỳ xuống xin tôi quay lại với anh

Ôi đòi chia tay and cắt đứt liên lạc với an.h hoàn toàn. Can n.gờ 2 hôm sau, bố mẹ an.h đã đến tận n.hà tìm tôi. Hai bác xin lỗi tôi thể thay an.h and cầu xin tôi tha thứ cho an.h. (Ản.h min.h họa)

Năm nay tôi 25 tuổi đan.g làm n.hân viên phát triển ý tưởn.g of an côn.g ty du lịch. Cách đây blank than sáu thán.g tôi been côn.g ty cử tham gia one khóa học nân.g cao n.ghiệp vụ. Trọn.g thời gian học tập Recent thán.g tôi have quen an.h, hai our làm cùn.g vực and an.h are not côn.g ty cử đi học like tôi.

An.h have n.goài 30 but n.hìn trẻ than tuổi many. Qua few lần tiếp xúc tôi n.hận ra out an.h sự trưởn.g thàn.h and each trải. An.h Chun.g chac Điềm đạm on giao tiếp ứn.g xử với mọi n.gười xun.g quan.h. n.hữn.g lần đi chơi cùn.g n.hau an.h luôn dàn.h cho tôi many sự quan tâm but luôn chừn.g mực do not vội vàn.g nôn.g nỗi like the cậu bạn cùn.g tuổi. Cả tôi and will an.h thấy hợp n.hau be after the end khóa học our bắt đầu hẹn hò.

But rồi word when become n.gười yêu của an.h tôi thật sự much mệt mỏi trước explain what an.h dàn.h cho tôi. Sự quan tâm của an.h làm tôi chẳn.g còn one chút tự do nào. Thời gian đầu, each occurrence n.hau an.h cứ hay Kể về quá khứ của an.h rồi are hỏi n.gược lại tôi those câu such. Cứ n.ghĩ là an.h thàn.h thật chia sẻ be tôi are chẳn.g e dè, tôi Kể cho an.h về some mối tìn.h was qua of mìn.h.

Vậy which is from cứ each time you tin n.hắn hay điện thoại gọi to là an.h cứ liên tục chất vấn. An.h hỏi có phải n.gười yêu cũ gọi to or not? Có phải tôi còn qua lại as n.gười xưa hay khôn.g? n.hiều lần tôi giận an.h đòi chia tay, but rồi an.h xuốn.g nước năn nỉ an.h xin lỗi many làm tôi xiêu lòn.g.

Cách đây blank thán.g, tôi and an.h cùn.g n.hau đi siêu thị. Trọn.g lúc an.h mải xem those món hàn.g điện tử thì tôi một mìn.h to Quầy bán thức ăn n.han.h. Cậu than.h niên bán hàn.g khá vui vẻ, thấy tôi làm dự not know ăn gì be cậu ta luôn miện.g giới thiệu rồi nói few câu bôn.g đùa vui vẻ. Thấy cậu ấy n.hiệt tìn.h be tôi are xã giao few câu durin.g cậu ấy đứn.g lấy thức ăn.

Khí tôi còn chưa kip supplied thức ăn lên miện.g thì n.gười yêu của tôi xuất hiện. An.h hất mạn.h tay làm thức ăn rơi đầy trên n.gười tôi. Đã vậy an.h còn mắn.g tôi trước mặt many n.gười nào là nói chuyện with the trai which cứ cười Híp cả mắt, có phải đan.g địn.h hẹn hò with the exclusive or not? Quá bất n.gờ and xấu hổ tôi bỏ về trước.

n.gay on tôi đặt chân vào n.hà thì an.h are appearin.g. An.h nói mìn.h have sai vì quá nón.g tín.h be an.h suy n.ghĩ do not cẩn thận. An.h biết mìn.h có lỗi an.h hứa will never hàn.h độn.g such nữa. An.h còn n.hờ mọi n.gười tron.g n.hà tôi năn nỉ giúp. Thấy an.h chân thàn.h such be tôi are n.guoi n.goai.  

Cứ n.gỡ sau lần ấy an.h would rút kin.h n.ghiệm would bớt ghen tuon.g vô cơ. Vậy which cách đây than tuần on tôi đan.g n.gồi tron.g quán nước as you đồn.g n.ghiệp an.h have tát tôi. Hôm ấy phòn.g tôi n.ghỉ sớm be no rủ n.hau to one quan cafe mới khai trươn.g. Chưa uốn.g hết li nước thì hai chị xin về vì you want ghé n.hà trẻ đón con.

Tôi and cậu bạn n.gồi lại vì còn đan.g bàn bạc thốn.g n.hất hàn.h trìn.h cho tour du lịch mới. Tôi are chẳn.g hiểu an.h đến khi nào and have n.hìn thấy explain what, chỉ biết on tôi rời mắt from your màn hìn.h máy tín.h thì an.h have đứn.g trước mặt.

While tôi chưa kip giới thiệu bạn trai for đồn.g n.ghiệp thì an.h have cho tôi an bạt tai much mạn.h vào má. While tôi còn đan.g rất bàn.g hoàn.g thì an.h have túm cổ áo bạn tôi and đấm vào mặt cậu ấy. Vài li nước trên bàn rơi xuốn.g vỡ tan tàn.h.

Đã vậy an.h còn mạt sát tôi bằn.g those câu much nặn.g nào là thứ hư hỏn.g, dám n.gan.g n.hiên đi with the trai, can coi an.h ra gì. An.h còn hỏi đến Có phải tôi and you trai đan.g tìm địa chỉ n.hà trọ phải khôn.g? Mọi n.gười tron.g quán n.hìn vào their tôi với án.h mắt tò mò làm tôi n.hục n.hã vô cùn.g.

Tôi đòi chia tay and cắt đứt liên lạc với an.h hoàn toàn. Can n.gờ 2 hôm sau, bố mẹ an.h đã đến tận n.hà tìm tôi. Hai bác xin lỗi tôi thể thay an.h and cầu xin tôi tha thứ cho an.h. Mẹ an.h nói giờ an.h suy sup chẳn.g thiết ăn uốn.g gì, lúc nào cũn.g uốn.g rượu and giam mìn.h tron.g phòn.g, đi làm are not. Tôi n.ghe thế thì cũn.g hoản.g, are thươn.g an.h. Sôn.g tôi sợ if quay lại, sau This tôi còn n.gát thở than be retained n.hất quyết can not đồn.g ý.

Buổi trưa bố mẹ an.h về, thì chiều tối tôi receive điện thoại của mẹ bạn trai. Bà vừa khóc vừa bảo tôi to bện.h viện, an.h đan.g cấp cứu vì n.gộ độc rượu. Khí tôi runnin.g to nơi thì an.h retained chưa tỉn.h. Mẹ next image that on ôn.g bà về, nói chuyện lại với an.h and khuyên an.h từ bỏ. Thì an.h phản ứn.g much mạn.h, an.h đập phá mọi thứ rồi khóa trái cửa, uốn.g many rượu. Khỉ mẹ an.h lo lắn.g, lên hỏi an.h no đói otherwise n.ghe thấy tiến.g loan.g xoan.g. Bà hoản.g hốt gọi bố an.h tìm khóa dự phòn.g, mở cửa thì thấy an.h under sàn n.hà.

Mẹ an.h quỳ xuốn.g xin tôi quay lại với an.h, có thể which tôi n.han.h tay đỡ lên. Tôi was đồn.g ý as bác would suy n.ghĩ will chăm sóc an.h those n.gày an.h ở viện. But quả thực tron.g lòn.g tôi much sợ thái độ cực đoan this của an.h. Giờ tôi be hàn.h độn.g tiếp theo like thế nào đây?

n.guo: Xaluan
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment