Làm đàn bà Việt khổ nhất thế giới? Là phụ nữ thông minh, đọc ngay để cả đời được thanh thản, xinh đẹp, trẻ lâu

Sin.h ra làm đàn bà đã khổ, mà lại làm đàn bà Việt là khổ trăm bề... bởi n.hữn.g gán.h nặn.g trác.h n.hiệm mà họ phải man.g trên vai

Cứ hi sin.h đi... bạn sẽ trở thàn.h đàn bà Việt

Làm đàn bà Việt, bạn phải c.hấp n.hận thiệt thòi đủ điều. Vừa phải n.hư một “c.hiến bin.h” đeo vào n.gười đủ thứ lễ giáo, côn.g dun.g n.gôn hạn.h các kiểu, vừa phải gồn.g gân làm một “con buôn” lăn lộn, bon c.hen kiếm tiền mới cầu mon.g có được tiến.g nói; vừa phải n.hư n.gười ba đầu sáu tay đi làm đủ giờ n.hưn.g về n.hà phải hoàn thàn.h n.gàn việc khôn.g tên khôn.g tuổi; vừa phải đón.g vai một “n.hà tâm lý” đại tài để đối nội, đối n.goại, đảm đan.g, thu vén gia đìn.h, dòn.g họ.

Thế nên khi có c.hồn.g rồi họ phải hi sin.h rất n.hiều thứ dàn.h c.ho riên.g mìn.h để thàn.h n.gười vợ đảm đan.g: hi sin.h tuổi trẻ, sức khỏe, thời gian, tâm hồn, ước mơ...

Phụ nữ Việt khổ hơn nơi khác, vì họ dại, họ đồn.g ý hi sin.h đời mìn.h n.hư một lẽ dĩ n.hiên. Tôi có hàn.g tá đứa bạn thân, giờ đầu lẫn hai thứ tóc rồi còn khiếp đảm n.gày về ra mắt n.hà c.hồn.g. Hễ cứ về n.hà c.hồn.g là tụi nó lao vào bếp. Tụi nó khôn.g hiểu, bếp là phòn.g dàn.h c.ho n.gười đói, đàn ôn.g đói n.hiều hơn đàn bà. Họ c.hôn c.hặt đời mìn.h với 4 góc bếp, này là c.hỗ để hàn.h n.gò, này là dao kéo, thớt, xoon.g nồi, c.hảo c.hiên, này là máy hút bụi, nước rửa c.hén...Có đứa đảm đan.g sẵn, được bà được mẹ rèn dũa từ tron.g trứn.g nước, nên tới n.hà bạn trai là xôn.g xáo “lăn” vào bếp n.hư một cỗ máy được lên kế hoạc.h sẵn. Cá thì c.hiên, thịt thì luộc, gà thì mắm c.hua n.gọt, rau thì xào, thịt bò nấu can.h... n.hí n.hoắn.g vài c.hục phút là cỗ bàn thịn.h soạn, tất n.hiên nó được cả họ, cả phườn.g, cả xã n.hà trai ưn.g sái cả cổ. Khổ nỗi, từ đó nó “c.hết” với bổn phận “đầu bếp c.hín.h” c.ho cả dòn.g tộc.

Có đứa “vốn.g” quá thì sau đêm tân hôn được mẹ c.hồn.g dí đũa, dí c.hổi, dí nùi giẻ vào tay “huấn luyện” n.hư tron.g quân n.gũ... Tụi nó giờ vẫn “sởn cả da gà” nên có được mụn con gái nào là tốn.g khứ qua Mỹ, qua Úc du học, và khôn.g quên lời dặn trước khi lũ n.hóc lên máy bay: Học thàn.h tài, kiếm thằn.g Tây nào rồi địn.h cư bển luôn n.ha con. Về đây là c.hết cả mẹ lẫn con đấy!

Đàn bà Việt- siêu n.hân c.hứ khôn.g phải n.gười

Đã làm đàn bà Việt, đến tuổi c.hưa lấy c.hồn.g là “quả bom nổ c.hậm”, lấy c.hồn.g rồi là thàn.h “n.hư c.him vào lồn.g n.hư cá cắn câu”. Cuộc đời còn lại sẽ phải c.hu toàn, nếu lỡ khôn.g c.hu toàn thì coi n.hư xon.g đời!

Lam dan ba Viet kho n.hat the gioi? La phu nu thon.g min.h, doc n.gay de ca doi duoc than.h than, xin.h dep, tre lau - An.h 2

Đã làm đàn bà Việt, là phải giỏi. Khôn.g n.hữn.g học giỏi, kiếm tiền giỏi, nấu ăn giỏi, quán xuyến gia thất giỏi, giỏi c.hiều c.hồn.g, c.hăm con, giỏi làm dâu... Mà còn phải giỏi c.hịu đựn.g. Khôn.g cam c.hịu, n.hịn n.hục thì c.hỉ có uất ức mà c.hết.

Đã làm đàn bà Việt, là phải n.goan. Ở n.hà phải gọi dạ bảo vân.g, đi n.hẹ, nói khẽ, cười duyên. Phải thuộc c.hân lý: c.hồn.g và c.ha mẹ c.hồn.g luôn luôn đún.g, nếu sai thì phải đọc lại c.hân lý. Đừn.g bao giờ nuôi ý địn.h “tạo phản”, vì sẽ thàn.h thứ đàn bà bỏ đi.

Đã làm đàn bà Việt, là phải trẻ đẹp. Khôn.g được béo quá, cũn.g khôn.g được gầy quá, da khôn.g được đen, cũn.g khôn.g được mọc mụn. Khôn.g được già đi, n.hưn.g khôn.g được đua đòi, lăn.g loàn, spa, nail sơn son màu mè lòe loẹt.

Dán.g phải c.huẩn n.hư gái trẻ xin.h, phải n.hư một con điếm khi trên giườn.g, một nô lệ khi tron.g bếp và một bà hoàn.g khi đi n.goài đườn.g. Nếu khôn.g làm được c.hẳn.g c.hón.g thì mất c.hồn.g n.gay trên giườn.g n.gủ.

Đã làm đàn bà Việt, là phải phục. Phục c.hồn.g, phục mẹ c.hồn.g, phục bố c.hồn.g và phục luôn cả cô em n.hà c.hồn.g. Hoàn toàn là một con búp bê lúc nào mặt cũn.g cười, miện.g cũn.g hớn hở...

Đã làm đàn bà Việt, là phải thàn.h siêu n.hân!

Hiểu được n.hữn.g thiệt thòi mà c.hị em phải gán.h c.hịu, Ban Biên tập c.hún.g tôi thàn.h lập diễn đàn này để tất cả c.hị em có thể c.hia sẻ n.hữn.g tâm sự, bức xúc, sự đồn.g cảm xoay quan.h c.huyện "Đàn bà Việt Nam khổ quá" hàn.g n.gày trên

n.guồn: baomoi.com
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment