Chồng tôi từ chối “chuyện ấy” từ khi có con trai đầu lòng

Chồn.g tôi khôn.g hề quan tâm, thậm chí từ chối chuyện “chăn gối” của hai vợ chồn.g mặc dù con trai của chún.g tôi đã được 8 thán.g tuổi.


Chồn.g tôi từ chối “chuyện ấy” từ khi có con trai đầu lòn.g

Thậm chí, an.h ấy còn nói với tôi rằn.g, an.h ấy chỉ quan tâm đến chuyện tìn.h dục vì “điều đó”, sau đó an.h ấy chỉ tay vào cậu con trai bé bỏn.g của chún.g tôi.

Tôi thực sự đau lòn.g sau khi n.ghe n.hữn.g câu nói của chồn.g. Tôi cũn.g bắt đầu cảm thấy chẳn.g còn ham muốn và cũn.g khôn.g muốn đề cập đến “chuyện ấy” nữa.

Xin vui lòn.g giúp đỡ tôi!

Chuyên gia tư vấn trả lời:

Tôi thực sự cảm thôn.g và chia sẻ với bạn.

Có lẽ bây giờ con trai chín.h là sự quan tâm hàn.g đầu tron.g tâm trí của chồn.g bạn. Vì vậy, chồn.g bạn có thể muốn tập trun.g tất cả để chăm sóc cho con trai. Điều này khiến bạn sẽ bị đẩy san.g một bên.

n.goài ra, có thể an.h ấy cũn.g lo sợ rằn.g hai bạn có thể sẽ man.g thai tiếp khi bắt đầu quan hệ tìn.h dục trở lại. Việc này khiến cho an.h ấy cảm thấy chưa sẵn sàn.g.

Tuy n.hiên, bạn cần hết sức bìn.h tĩn.h bởi bạn khôn.g làm sai điều gì cả.

Khi bạn man.g thai, bạn sẽ cảm n.hận rất khác - về cả thể chất lẫn tìn.h cảm. Vì vậy, việc chồn.g bạn từ chối “quan hệ” có thể sẽ tác độn.g rất lớn đến tin.h thần của bạn.

Bạn cần làm quen với điều này bởi nó cũn.g có thể giúp bạn dàn.h thời gian n.hiều hơn để chăm sóc con n.hỏ. Bạn cũn.g khôn.g nên quá căn.g thẳn.g bởi điều đó sẽ làm bạn thêm chán nản.

Hay n.gồi lại với chồn.g và nói cho an.h ấy hiểu về n.hữn.g việc hay lời nói mà an.h ta đã làm khiến bạn tổn thươn.g ra sao.

Bạn phải yêu cầu an.h ta thật bìn.h tĩn.h lắn.g n.ghe để có thể cùn.g n.hau giải quyết vấn đề một cách thích đán.g.

Cuối cùn.g, hãy n.hắc khéo chồn.g bạn rằn.g n.hữn.g phươn.g pháp trán.h thai hiện nay rất có sẵn và các bạn khôn.g còn phải lo n.gại tron.g việc man.g bầu n.goài ý muốn tron.g chuyện ấy.

Theo xaluan
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment