Đau điếng trong đám cưới chỉ vì lỡ yêu nhầm cô gái ‘hiền của gã đàn ông sở khanh

Gã đàn ôn.g Sở Khan.h n.hận được vố đau điến.g tron.g đám cưới c.hỉ vì lỡ yêu n.hầm cô gái ‘hiền

Đám cưới diễn ra tron.g khôn.g gian lãn.g mạn, lộn.g lẫy. Hưn.g mãn n.guyện vì đã lừa được 1 cô vợ giàu có. n.hưn.g rồi khi cả hôn trườn.g đan.g tưn.g bừn.g c.húc mừn.g đám cưới thì....


An.h nói mìn.h c.hia tay ư? (Ản.h min.h họa)

Hưn.g c.hưa bao giờ n.ghĩ đời mìn.h lại có lúc thảm hại khôn.g biết n.gẩn.g mặt lên n.hìn ai n.hư thế. Đám cưới của an.h đã tan hoan.g c.hỉ vì lỡ yêu n.hầm phải 1 cô n.gười yêu “hiền n.hư bụt”. Đó có lẽ là cái giá mà ản.h phải trả vì n.hữn.g gì đã gây ra c.ho biết bao cô gái.

An.h yêu họ rồi lên giườn.g với họ c.hán c.hê rồi vứt đấy, c.hưa 1 lần có trác.h n.hiệm c.hưa 1 lần thật sự c.hân thàn.h. An.h đún.g là gã sở khan.h c.hín.h hiệu man.g dán.g vẻ đẹp trai, lịc.h lãm và cũn.g c.hín.h vì thế mà khiến bao cô gái sốn.g dở c.hết dở.

Trước khi Hưn.g kết hôn an.h đã từn.g yêu Liên, cô gái có vẻ n.goài xin.h xắn tron.g sán.g vô cùn.g. Liên cá tín.h mạn.h mẽ khác hẳn với vẻ n.goài n.gây thơ mềm yếu của cô. Liên yêu Hưn.g thật lòn.g, khi yêu n.hau Hưn.g cũn.g hứa hẹn đủ thứ. An.h ta vẽ ra viễn cản.h tươn.g lai hai n.gười có n.hau để c.ho Liên tin, yêu và trao thân c.ho an.h ta. Họ suốt n.gày dín.h lấy n.hau n.hư sam c.ho đến khi Hưn.g gặp Huệ. Cô con gái tiểu thư giàu có, n.hà mặt phố và là con một. Hưn.g âm thầm cưa cẩm Huệ. Liên khôn.g hề hay biết c.huyện này c.ho đến khi an.h ta cứ buôn.g cô dần dần rồi c.hia tay với lý do khôn.g hợp này nọ.

Hưn.g rũ bỏ Liên một các.h phũ phàn.g n.hất có thể để có thể giữ lấy Huệ. Liên đau khổ rệu rã, lúc này Liên phát hiện ra mìn.h đã man.g tron.g mìn.h giọt máu của Hưn.g. Cô c.hỉ biết các.h gọi điện cầu xin an.h đừn.g bỏ cô, hãy c.ho con cô được ra đời. n.hưn.g an.h ta c.hối đây đẩy và bỏ mặc cô xử lý 1 mìn.h.

c.hia tay Liên được 2 thán.g, an.h ta rục rịc.h cưới Huệ. Biết được tin này Liên đau đớn đến tột cũn.g, cô tự hứa với bản thân sẽ vạc.h trần bộ mặt an.h ta c.ho mọi n.gười thấy. Hưn.g muốn đào mỏ n.hà Huệ, bố Huệ có vẻ khôn.g thíc.h an.h ta n.hưn.g con gái cứ sốn.g c.hết đòi cưới nên ôn.g đàn.h c.hiều lòn.g con gái.

Đám cưới c.hớp n.hoán.g diễn ra sau 4 thán.g quen và yêu n.hau khiến bạn bè cả hai n.gỡ n.gàn.g. Ai cũn.g n.ghĩ rằn.g cô dâu là Liên c.hứ khôn.g phải Huệ, n.hưn.g cuộc đời ai đoán trước được c.hữ n.gờ đâu. Đám cưới diễn ra hoàn.h trán.g, Liên cũn.g c.hẳn.g còn gì để mất khi mà n.gười con trai cô yêu thươn.g n.hất đã ruồn.g bỏ mẹ con cô, cuộc đời cô đã bị hắn phá nát.

Khi đám cưới diễn ra vui vẻ Hưn.g mãn n.guyện với kế hoạc.h của mìn.h. Video ản.h cưới kèm n.hữn.g bài hát van.g lên khiến c.ho khôn.g khí càn.g lãn.g mạn. Liên đã n.hờ n.gười copy ản.h cưới trên facebook của Huệ và n.hờ n.gười làm 1 video ản.h cưới rất đẹp. Hưn.g và Huệ cũn.g khôn.g hề biết đĩa n.hạc đã bị thay đổi vì họ còn bận đi c.húc rượu. Sau mấy bài hát n.hẹ n.hàn.g kết thúc thì bỗn.g 1 đoạn ghi âm hội thoại van.g lên:

- Sao an.h lại làm thế với em, sao an.h nỡ ruồn.g em để đi cưới cô ấy? Sao an.h lại n.hẫn tâm vậy c.hứ?

- Tôi làm vậy thì đã sao nào, tôi c.hán cô rồi thì tôi bỏ, bộ n.hư thế khôn.g được sao? Cô đâu phải n.gười duy n.hất bị tôi đá đâu, vậy nên đừn.g gọi điện c.ho tôi để ăn vạ nữa.

- Đồ tồi, tôi biết an.h lấy Huệ cũn.g c.hỉ vì hám của mà thôi, kẻ n.hư an.h sẽ gặp quả báo. An.h cứ c.hờ đó mà xem.

- Hám của thì đã sao c.hứ, xã hội bây giờ có ai khôn.g hám của đâu em? Ít ra thì Huệ cũn.g giàu có hơn cô, với tôi đó mới là điều quan trọn.g. Loại con gái đẹp mã n.hư cô c.hỉ đán.g để tôi yêu qua đườn.g thôi, còn vợ tôi thì khôn.g n.hữn.g xin.h mà phải giàu nữa, n.hư thế mới đán.g để tôi cưới c.hứ.

- Khốn nạn, cút đi.

- Tạm biệt, đừn.g bao giờ tìm đến an.h nữa n.ha cưn.g, an.h sắp là c.hú rể rồi n.hà giàu rồi, bye.

Các.h đó 2 n.gày khi cú điện thoại ấy kết thúc Liên n.hếc.h mép cười thầm. Cô tự n.hủ: “Rồi an.h sẽ phải hối hận c.ho mà xem”.

Cả hôn trườn.g xôn xao bàn tán họ n.hìn Hưn.g với án.h mắt khin.h bỉ. Từ xa cô cười đắc thắn.g. Huệ tát c.ho Hưn.g mấy cái rồi bỏ c.hạy, bố của Huệ cũn.g tặn.g con rể hờ đào mỏ mấy cú đấm đau điến.g. Ai nấy đều n.hìn an.h ta rồi lắc đầu n.gán n.gẩm rồi bỏ về. Bố mẹ Hưn.g được phen bẽ mặt về cậu con trai của mìn.h. Hưn.g tức tối khi c.hạy theo Huệ van xin khôn.g được, khi an.h ta đan.g địn.h gọi điện n.guyền rủa Liên thì đã thấy cô ấy gọi:

- Cô dám làm vậy với tôi ư?

- n.gần ấy có là gì so với việc an.h đã làm với mẹ con tôi đâu c.hứ, tạm biệt an.h kẻ sở khan.h đán.g c.hết.

- Cô…

Hưn.g ném điện thoại xuốn.g đất ê c.hề khôn.g dám n.hìn ai. Vậy là đám cưới đã tan tàn.h khi cô đã n.han.h ý cài n.gười đổi đĩa n.hạc khi đám cưới đan.g lộn xộn diễn ra. Liên hả hê khi khiến gã n.gười yêu sở khan.h khôn.g có c.hỗ mà n.góc đầu lên nữa.

Tâm sự bạn đọc
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment