Hhẹn hò lần nào anh cũng bắt tôi bao, làm được bao nhiêu anh gửi về cho mẹ

Càn.g yêu lâu tôi càn.g bắt đầu thấy chán cái gã đàn ôn.g này. Là an.h ta đan.g thử tôi, sốn.g tiết kiệm hay là loại ki bo và đào mỏ?

Tôi dám chắc, thời đại này, đàn ôn.g tiết kiệm, cẩn thận n.hư an.h chắc khôn.g n.hiều. Ban đầu tôi đã n.ghĩ đó là một đức tín.h tốt, sau này lấy làm chồn.g thì mìn.h sẽ được n.hờ. n.hưn.g càn.g yêu tôi càn.g thấy chối và bắt đầu hoan.g man.g thực sự.Chún.g tôi yêu n.hau chưa lâu, khoản.g hơn 1 năm. Trước đây tôi và an.h là đồn.g n.ghiệp, còn chuyển qua tìn.h yêu thì mới. Từ n.gày còn làm chun.g với n.hau, tôi thấy mọi n.gười hay ca n.gợi an.h là n.gười sốn.g tiết kiệm, chín chắn, khôn.g chơi bời hoan.g phí, ai mà lấy được an.h sau này thì sướn.g lắm vì khôn.g phải lo khoản chồn.g quậy phá. An.h là n.gười tu chí làm ăn, có bao n.hiêu thì tích cóp lo cho tươn.g lai.

Sau đó tôi n.ghỉ việc, trước khi tôi chuyển chỗ làm, mối quan hệ của chún.g tôi mới chuyển qua thàn.h tìn.h yêu. Từ khi yêu n.hau, tôi thấy an.h đún.g là mẫu n.gười đàn ôn.g của gia đìn.h. An.h khôn.g chơi bời, khôn.g n.hậu n.hẹt, chỉ biết đi làm, tối về lại làm việc, nếu rản.h thì đi chơi, hẹn hò với tôi. An.h khôn.g có quá n.hiều bạn, cuộc sốn.g của an.h rất đơn giản.

Nói chun.g, tín.h an.h cũn.g hòa n.hã, hiền làn.h, từ n.gày yêu tới giờ cũn.g khôn.g có vấn đề gì lớn lắm khiến chún.g tôi phải giận n.hau. Duy chỉ có một điều khiến tôi đắn đó chín.h là việc: lần nào đi chơi an.h cũn.g để tôi phải trả tiền.

Tôi là n.gười làm ra tiền, tôi cũn.g có quan điểm yêu khôn.g có n.ghĩa là trút mọi gán.h nặn.g kin.h tế lên n.gười nam. Tôi muốn một mối quan hệ bìn.h đẳn.g, n.ghĩa là ở đó hai bên đều có thể chi trả các khoản tiền liên quan đến chuyện hẹn hò. n.hưn.g nói n.hư vậy khôn.g có n.ghĩa là con gái mà tôi cứ phải chịu tất cả tìn.h phí .

An.h làm lươn.g hơn chục triệu n.hưn.g hàn.g thán.g gửi về cho bố mẹ cất đi, an.h chỉ giữ lại vài triệu đủ để trả tiền n.hà, tiền ăn. Lần nào đi chơi an.h, đến lúc than.h toán tiền, dù là tiền ăn, tiền nước hay cà phê… an.h đều bảo: “Em gửi giúp an.h n.hé, thán.g này an.h còn có hơn triệu phải chi đến cuối thán.g, hôm khác an.h mời”.Chưa nói đến việc an.h đề n.ghị thô thiển mà cái kiểu phân biệt rạch ròi quá n.hư vậy đã khiến tôi bực mìn.h. n.hưn.g tệ hơn nữa là an.h luôn nói: “Lần sau an.h mời” mà khôn.g bao giờ làm. Tôi khôn.g thể n.hớ nổi lần cuối cùn.g an.h dùn.g tiền để trả cho n.hữn.g cuộc hẹn của chún.g tôi là bao giờ. Lúc nào an.h cũn.g than n.ghèo kể khổ, đi chơi khôn.g hôm nào cầm tiền hoặc có cầm thì cũn.g bảo lát có việc phải tiêu.

Tôi chán lắm. Mới chỉ hẹn hò yêu đươn.g mà an.h còn keo kiệt thế này khôn.g hiểu cưới về thì sao? Có n.gười nói biết đâu lấy n.hau về với tín.h tiết kiệm này an.h ấy lại đưa tiền cho vợ, tôi lai được n.hờ. Tôi chỉ sợ, có bao n.hiêu an.h ấy lại đưa cho bố mẹ thì khổ lắm.

Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này khôn.g đây?

Tâm sự đêm buồn
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment