Sau 5 năm trốn chạy tình cũ, anh ta dùng quá khứ nhơ nhớp uy hiếp tôi

Tôi vốn là dân tỉn.h lẻ về Hà Nội học đại học, n.hà tôi n.ghèo lắm, bố mẹ nôn.g dân một nắn.g hai sươn.g, dưới tôi còn hai em n.hỏ cũn.g đan.g đi học. n.gày tôi n.hập học, bố mẹ phải bán từn.g bao thóc làm lộ phí c.ho tôi đi đườn.g.

Tôi muốn quên đi n.hữn.g n.gày thán.g cũ để sốn.g cuộc đời tử tế n.hưn.g an.h ta khôn.g để tôi yên.


Lên Hà Nội, n.hìn các bạn bè trên thàn.h phố ăn diện, có tiền đi n.hà hàn.g, quán xá, tôi khao khát lắm, tôi luôn mon.g sẽ yêu được một n.gười giàu có để bao bọc c.ho tôi.

Tôi xin.h, tôi hiểu rõ thế mạn.h của mìn.h, vì thế tuy có n.hiều n.gười theo đuổi, tôi đã c.họn Lâm, một côn.g tử con n.hà giàu c.hín.h hiệu. Tôi biết hai bên đều c.hả yêu thươn.g gì n.hau, n.hưn.g Lâm có tiền, tôi có sắc, đó đún.g là một cuộc đổi trác khôn.g hơn khôn.g kém.

Cặp với Lâm, tôi có tất cả, tiền bạc, xe đẹp, quần áo, du lịc.h nay đây mai đó... An.h ta c.ho tôi tiền, để tôi ăn n.gon, mặc đẹp, hãn.h diện với bạn bè. Đổi lại, tôi phải đáp ứn.g tất cả n.hữn.g gì mà an.h ta muốn. Thế n.hưn.g, tỷ lệ n.ghịc.h với cuộc sốn.g xa hoa là kết quả học tập của tôi xuốn.g dốc khôn.g phan.h, đến khi cản.h cáo đến lần thứ 2 thì tôi tỉn.h n.gộ và bắt đầu sợ hãi.

Tôi tìm các.h c.hia tay n.hưn.g Lâm khôn.g buôn.g tha, tôi biết an.h ta c.hả yêu thươn.g gì tôi, n.hưn.g an.h ta muốn ràn.g buộc tôi mà thôi. Cực c.hẳn.g đã, tôi phải dùn.g đến các.h vờ mắc bện.h, biến mìn.h thật xấu xí an.h ta mới thôi.

Tôi đi học tiếp, tốt n.ghiệp rồi đi làm, côn.g việc tuy mức lươn.g khôn.g quá cao n.hưn.g khiến tôi hăn.g say, yêu thíc.h.

Tôi yêu Hải và c.hún.g tôi cũn.g tín.h đến c.huyện kết hôn. n.hưn.g thật khôn.g n.gờ, một n.gày vô tìn.h tôi gặp lại Lâm, điều khốn khổ n.hất là hắn vẫn c.hưa lập gia đìn.h và khôn.g có ý địn.h buôn.g tha tôi. Hắn bắt đầu quấy n.hiễu, làm phiền tôi khiến tôi khốn khổ. Hắn dọa sẽ tun.g n.hữn.g hìn.h ản.h n.gày xưa của tôi và hắn, tất n.hiên là n.hữn.g ản.h c.hẳn.g tốt đẹp gì để làm tôi bẽ mặt. Thứ mà hắn muốn là tôi quay về bên hắn.

Tôi khổ sở vô cùn.g, từ c.hối hắn thì bị đe dọa, n.hưn.g việc quay lại trở thàn.h thú vui c.ho hắn thì tôi khôn.g làm được. Tôi phải làm sao đây, giờ tôi cảm thấy mìn.h đan.g trên bờ vực thẳm, trở đi mắc núi, trở về mắc sôn.g...

Tâm sự bạn đọc
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment