Tiếc 7 ngàn đồng mua que thử thai cho bạn gái, tôi nhận kết cục thê thảm đến ghê người

"Chắc quái gì cái thai đã là của tôi. Tại sao tôi phải tốn tiền tới 7 n.gàn đồn.g để làm côn.g cho thằn.g khác hưởn.g. Cô đi mà gọi cái thằn.g là bố nó mua cho cô".Em thực sự man.g đến cho tôi quá n.hiều niềm vui và sự bất n.gờ. (Ản.h min.h họa)

Tôi quen em tron.g lần sin.h n.hật cậu bạn thân. Em là em họ của cậu bạn thân của tôi. Lần đầu gặp gỡ, sự n.hí n.hản.h, hồn n.hiên, vui tươi của em đã khiến tôi có cảm tìn.h. Và tôi n.han.h chón.g tìm cách làm quen với em.

Tôi khôn.g n.hớ mìn.h đã vui mừn.g n.hư thế nào khi em n.hận lời làm bạn gái của tôi sau 3 thán.g quen biết. Tìn.h yêu của chún.g tôi lúc đầu vô cùn.g vui vẻ. Ở bên cạn.h em, tôi cười khôn.g n.gớt. Em thực sự man.g đến cho tôi quá n.hiều niềm vui và sự bất n.gờ. Nên khi biết em đã khôn.g còn tron.g trắn.g, tìn.h cảm tôi dàn.h cho em vẫn khôn.g hề thay đổi. Bởi tôi yêu em chứ khôn.g phải yêu cái màn.g trin.h mỏn.g man.h của em.

n.hưn.g rồi theo thời gian, em dần thay đổi. Em trở thàn.h n.gười con gái thực dụn.g từ lúc nào mà tôi chẳn.g hay. Thú thực, tôi cũn.g khôn.g phải thuộc hàn.g có kin.h tế khá giả. Lươn.g n.hân viên quèn cũn.g chỉ đủ ăn đủ tiêu n.hưn.g em lại muốn quá n.hiều thứ quà đắt tiền mà có khi phải cả thán.g lươn.g của tôi mới mua được. Tôi khôn.g tiếc em bất cứ thứ gì n.hưn.g nó cũn.g phải tron.g khả năn.g chi trả của tôi chứ. Đằn.g này… Tôi khôn.g đáp ứn.g n.hu cầu của em thì em sẽ mắn.g tôi là kẻ bần tiện, khôn.g yêu em. Em giận dỗi tôi hàn.g tuần trời dù cho tôi có cố than.h min.h đến n.hư thế nào. Và phải đến khi tôi năn nỉ, cầu xin em thì em mới thỏ thẻ rằn.g tạm tha cho tôi.

Tôi cũn.g biết yêu tôi, em rất thiệt thòi. Và tôi cũn.g đan.g rất cố gắn.g vì tìn.h yêu em dàn.h cho tôi. Lẽ nào em lại khôn.g hiểu điều ấy. Cho tới một n.gày tôi n.ghe n.gười ta nói n.gười ta n.hìn thấy em bước xuốn.g từ một chiếc xe hơi rất san.g trọn.g, gã đàn ôn.g đó còn ôm vào eo em rất tìn.h cảm. Bao n.hiêu máu điên trên n.gười sôi lên, tôi lập tức tìm em để làm rõ mọi chuyện.

Em giải thích rằn.g đó chỉ là đồn.g n.ghiệp làm việc cùn.g em. Cả hai rất thân thiết nên n.hưn.g cử chỉ n.hư thế là quá bìn.h thườn.g. Em còn cho tôi xem cả ản.h của hắn. n.hìn đốn.g đồ hiệu em man.g về, tôi giận tím mặt. Lẽ nào n.hữn.g thứ này cũn.g là sự thân thiết ư? Tôi bỏ đi n.gay sau đó mặc cho em gọi với theo.

Tôi và em giận dỗi n.hau. Lần này khác với n.hữn.g lần trước, tôi khôn.g tới năn nỉ em và em cũn.g vậy. Cả hai ích kỷ và ươn.g n.gạn.h nên mới xảy ra câu chuyện đán.g buồn n.gày hôm ấy.

- An.h ơi, hìn.h n.hư em có thai rồi! An.h mua giúp em chiếc que thử được khôn.g? Em mệt quá, khôn.g ra n.goài nổi. – Em n.hẹ giọn.g qua điện thoại

n.ghĩ tới hìn.h ản.h em cùn.g gã con trai ấy, tôi nón.g bừn.g mặt. Đầu bắt đầu tưởn.g tượn.g. Bực mìn.h, tôi gắt lên:

- Chắc quái gì cái thai đã là của tôi. Tại sao tôi phải tốn tiền tới 7 n.gàn đồn.g để làm côn.g cho thằn.g khác hưởn.g. Cô đi mà gọi cái thằn.g là bố nó mua cho cô.

Lúc nói ra n.hữn.g câu đó, tôi thật sự khôn.g thê tưởn.g tượn.g ra hậu quả n.gày hôm nay. Sán.g hôm sau, tôi bàn.g hoàn.g khi n.hận được cuộc gọi của bạn em. Lao n.han.h đến bện.h viện, tôi chết sữn.g khi thấy em nằm trên giườn.g bện.h, bất độn.g, toàn thân quấn băn.g trăn.g toát. Tôi gào thét tên em thì bị bác sĩ la mắn.g vì tội làm ồn. Tôi gục trên sàn n.hà lạn.h thì có một bàn tay đặt lên vai tôi. Mở mắt ra, tôi chết sữn.g khi chín.h là hắn, kẻ đã mua đồ hiệu, đã ôm em. Trước đó, tôi rất muốn gặp để đấm cho hắn một trận, n.hưn.g giờ khôn.g hiểu sao n.hìn hắn, tôi lại hận mìn.h khôn.g thể làm điều đó.

- Cậu trách lầm cô ấy rồi. Tôi và cô ấy khôn.g chỉ là đồn.g n.ghiệp thân thiết mà còn là an.h em cùn.g mẹ khác cha. Chún.g tôi khôn.g côn.g khai mối quan hệ này vì khôn.g muốn n.gười ta n.hìn xấu về mẹ của mìn.h. Cậu có thể tự kiểm chứn.g khi mẹ của chún.g tôi tới đây.

Giọn.g hắn trầm ấm, rõn.g rạc mà tôi n.ghe n.hư sét đán.h n.gan.g tai. Tôi đã làm gì vậy, chỉ vì ghen tuôn.g mù quán.g mà tôi đã đẩy em ra nôn.g nỗi này. Vì muốn đến n.hà than.h min.h với tôi mà em gặp tai nạn. Tôi đún.g là một kẻ tồi tệ, một kẻ điên dại. Khủn.g khiếp hơn, bác sĩ còn thôn.g báo em có thể sẽ khôn.g bao giờ tỉn.h lại và con tôi, cũn.g đã khôn.g còn. Tiếc 7 n.gàn đồn.g mua que thử thai cho em mà  tôi phải chuốc lấy kết cục bi đát đến ghê n.gười thế này. Tại sao khôn.g trừn.g phạt tôi mà lại gián.g xuốn.g em? Tôi gào lên n.hư một kẻ điên. Tìn.h yêu cần lắm sự lắn.g n.ghe, tại sao tôi lại khôn.g hiểu điều này cơ chứ.


n.guồn: xaluan.com
Share on Google Plus

About Unknown

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment