Sợ tôi không được làm mẹ anh đột nhiên không muốn cưới vì

Qua tìm hiểu tôi biết an.h có vấn đề về sin.h lý và có n.guy cơ khôn.g thể có con, do đó mới nói với tôi n.hư vậy. Giờ an.h né trán.h, tôi rất đau buồn.An.h đột n.hiên khôn.g muốn cưới vì sợ tôi khôn.g được làm mẹ ản.h min.h họa

Tôi và an.h yêu n.hau được 2 năm, c.hún.g tôi có kế hoạc.h đám cưới tron.g năm nay. Gia đìn.h tôi và an.h đều ủn.g hộ hai đứa n.hưn.g đột n.gột an.h nói: "An.h khôn.g muốn cưới, muốn c.hia tay". An.h bảo khôn.g yêu tôi, cảm xúc dàn.h c.ho tôi khôn.g đủ để đi đến hôn n.hân, an.h khôn.g muốn tôi phải khổ. Tôi lin.h cảm an.h đan.g nói dối, qua tìm hiểu tôi biết an.h có vấn đề về sin.h lý và có n.guy cơ khôn.g thể có con, do đó mới nói với tôi n.hư vậy. Giờ an.h né trán.h, tôi rất đau buồn.

Qua tìm hiểu n.hữn.g thôn.g tin trên mạn.g tôi biết được n.hữn.g n.gười đàn ôn.g tron.g hoàn cản.h của an.h sẽ phải c.hịu áp lực tâm lý lớn. Họ sợ khôn.g man.g lại được hạn.h phúc c.ho vợ, sợ vô hìn.h làm mất đi quyền được làm mẹ làm vợ của n.gười mìn.h yêu thươn.g. Tôi thực sự muốn c.hia sẻ với an.h, muốn bên cạn.h c.hăm sóc c.ho an.h. Tôi khôn.g biết phải c.hia sẻ với an.h n.hư thế nào, bởi an.h đan.g rất đau khổ. Tôi khôn.g phải là một n.gười khéo léo tron.g việc ăn nói, sợ mìn.h vô tìn.h làm tổn thươn.g an.h thêm. Tôi đan.g phân vân, nên giả vờ n.hư c.hưa biết c.huyện gì, tìm các.h khác níu kéo an.h quay lại hay nên c.hia sẻ tất cả với an.h, c.ho an.h hiểu c.hỉ cần ở bên n.hau, vấn đề con cái có thể giải quyết bằn.g các.h xin con nuôi?

Tâm sự bạn đọc

Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment