Sau tâm sự này bạn sẽ không bao giờ dám đánh đòn con nữa sau khi đọc xong bài viết này

.nếu sá.ng .nay hoặc hôm qua bạ.n có lỡ đà.nh đò.n co.n, quát co.n to tiế.ng, thì tối .nay về .nhà, hãy xi.n lỗi co.n, rằ.ng: "Ba/mẹ .nó.ng quá, khô.ng kìm chế .nổi. Ba/mẹ sai rồi, ba/mẹ xi.n lỗi!".

Cách đây khô.ng lâu, mạ.ng xã hội được dịp xô.n xao khi xem một clip chồ.ng đá.nh vợ. Rất .nhiều .người đã tỏ ra phẫ.n .nộ với hà.nh độ.ng của .người chồ.ng, và cũ.ng khô.ng ít .người bức xúc vì thái độ chịu đự.ng của .người vợ. Tro.ng vô số .nhữ.ng trạ.ng thái cảm xúc được bày tỏ ấy, có khô.ng ít .người đa.ng làm cha mẹ, đa.ng .nuôi dạy co.n, và có thể có chí.nh bạ.n - .người đa.ng đọc bài viết .này. Và .nếu bạ.n cho rằ.ng đấy là chuyệ.n của cặp vợ chồ.ng kia, là thứ xa vời khô.ng liê.n qua.n gì đế.n mì.nh và các co.n của mì.nh, thì bạ.n đã .nhầm!
Sau khi đọc xo.ng bài viết .này, có lẽ các bố mẹ sẽ dừ.ng lại 1 chút để suy .nghĩ về việc có .nê.n dù.ng đò.n roi với co.n hay khô.ng.

.nhữ.ng dò.ng chia sẻ của chị Thu Hà - bà mẹ đa.ng .nuôi dạy 2 cô co.n gái dưới đây sẽ thức tỉ.nh khô.ng ít cha mẹ.

"Xem clip chồ.ng đá.nh vợ mà .ngạt thở, tôi cò.n khô.ng dám xem hết. Lướt xuố.ng đọc các comme.nt, hiều .người chửi và đòi bỏ tù ô.ng chồ.ng. Tất .nhiê.n, cũ.ng xứ.ng đá.ng. Cũ.ng .nhiều .người mắ.ng chị vợ .nhu .nhược, sao khô.ng chạy đi, sao khô.ng đá.nh lại, cũ.ng đú.ng. Thậm chí có .người cò.n mỉa mai chị vợ sao lại để bị đá.nh .như thế.

Tôi có 2 co.n gái, Xu và Sim, tôi ấp ủ co.n 9 thá.ng tro.ng bụ.ng, rồi .nâ.ng .niu suốt .nhữ.ng .năm co.n bé, cả trước khi và sau khi co.n biết đi. Tôi khô.ng .ngừ.ng ôm ấp co.n cho tới tậ.n bây giờ, tra.nh thủ mọi lúc để hít hà co.n cả khi co.n thức lẫ.n khi co.n .ngủ. Xem clip và .nghĩ tới chuyệ.n có thể xảy ra với co.n gái mì.nh mà thắt cả ruột ga.n lại.

Tuy .nhiê.n tôi biết rất rõ, khô.ng phải một ai đó .nói “chạy đi” là cô ấy chạy. Đừ.ng tưở.ng rằ.ng xui “đá.nh lại đi” là cô ấy sẽ đá.nh lại! Có .nhữ.ng việc mà .người .này thấy quá ư dễ dà.ng, mà mãi mãi .người khác khô.ng thể làm được.

Tại sao có .người khô.ng thể làm được?

Tại vì .nhữ.ng điều .này được cài đặt sẵ.n từ tro.ng tiềm thức cuả cô ấy, khô.ng phải cứ ma.ng lý trí ra quyết xo.ng là xo.ng, khô.ng phải cứ muố.n là được, cứ .nói là hiểu, cứ giục là sẽ làm.

Khi bị chồ.ng đá.nh, việc chạy trố.n trở .ngược vào .nhà hay chạy ra .ngoài đườ.ng để thoát thâ.n .nó là cả 2 hệ tư tưở.ng trái .ngược .nhau.

Cô ấy cò.n .ní.n lặ.ng chịu đự.ng, khi cô ấy cò.n hi vọ.ng gia đì.nh mì.nh cò.n cơ may cứu vã.n, chồ.ng cò.n cơ may thay đổi, co.n cò.n cơ may có đủ cha đủ mẹ… Cô ấy cò.n chạy .ngược vào tro.ng .nhà khi cô ấy cò.n .nghĩ rằ.ng mì.nh cũ.ng có lỗi, khi cô ấy cò.n thấy .nhữ.ng lời đàm tiếu của .người đời đau đớ.n hơ.n đò.n roi của chồ.ng.

Cô ấy chỉ chạy ra .ngoài thoát thâ.n khi cô ấy ti.n chắc rằ.ng bê.n .ngoài có .người bê.nh vực mì.nh, ti.n rằ.ng “xấu chà.ng” thì chả “hổ ai”, chồ.ng mất mặt thì khô.ng phải là .ngày tậ.n thế của vợ và của co.n.

.nghe thế mà khó đấy! Thế cho .nê.n, các bố mẹ ạ, đừ.ng vội chửi rủa .người chồ.ng hay .người vợ tro.ng clip, hãy lo lắ.ng .ngay cho .nhữ.ng đứa co.n mì.nh ở bê.n cạ.nh!
Theo chị Thu Hà, "đá.nh mắ.ng khô.ng bao giờ đồ.ng .nghĩa với yêu thươ.ng. Có chă.ng chỉ là vì sự kỳ vọ.ng quá lớ.n và lò.ng khoa.n du.ng quá bé mà thôi. Hoặc là vì tuyệt vọ.ng, vì bất lực chứ khô.ng có bất kì tì.nh yêu .nào tồ.n tại tro.ng khoả.ng khắc đó!"

.ngay tối .nay, .ngay sá.ng mai và .nhữ.ng .ngày cò.n lại, đừ.ng có .nhâ.n da.nh tì.nh yêu mà đá.nh co.n. Đừ.ng có vừa đá.nh co.n vừa .nói: “Vì mẹ/cha thươ.ng co.n .nê.n mới đá.nh co.n”, đừ.ng .nói: "vì muố.n dạy co.n .nê.n .người .nê.n ba mẹ đá.nh co.n!", đừ.ng .nói: "thươ.ng cho roi cho vọt", đừ.ng .nói: ".nhữ.ng .nơi cay đắ.ng là .nơi thật thà"... Cũ.ng đừ.ng có tới gửi gắm thầy cô giáo, rằ.ng “.nó hư thầy/cô cứ đá.nh .nó thật .nghiêm khắc giùm tôi!”.

“VÌ THƯƠ.nG .nÊ.n MỚI ĐÁ.nH” - .ngà.n lầ.n .nê.n .nhốt câu .này vào tù!

.nguy hiểm lắm. .nếu đã que.n với sự rè.n giũa khắc .nghiệt của ba mẹ, đế.n khi ra .ngoài đời, giữa .nhữ.ng chà.ng trai xu.ng qua.nh, .người co.n gái sẽ có xu hướ.ng chọ.n kết đôi với .người mà thườ.ng gây đau đớ.n cho mì.nh .nhất.

Khi thấy mì.nh sai thì .người lớ.n đá.nh, .người đà.n ô.ng hiểu rằ.ng mì.nh .nê.n dạy vợ bằ.ng bạo lực. .nhữ.ng trậ.n đò.n tuổi thơ sẽ ả.nh hưở.ng .nặ.ng .nề tới cả cuộc đời của co.n bạ.n.

Ba mẹ ạ, .nếu mà vẫ.n cò.n .nhữ.ng lúc khô.ng thể kìm chế .nổi, phải quát co.n to tiế.ng, phải đá.nh co.n, thì sau đó làm ơ.n xi.n lỗi co.n, rằ.ng: "Ba/mẹ .nó.ng quá, khô.ng kìm chế .nổi. Ba/mẹ sai rồi, ba/mẹ xi.n lỗi!".

Bởi vì, đá.nh mắ.ng khô.ng bao giờ đồ.ng .nghĩa với yêu thươ.ng. Có chă.ng chỉ là vì sự kỳ vọ.ng quá lớ.n và lò.ng khoa.n du.ng quá bé mà thôi. Hoặc là vì tuyệt vọ.ng, vì bất lực chứ khô.ng có bất kì tì.nh yêu .nào tồ.n tại tro.ng khoả.ng khắc đó!

Mì.nh phải trâ.n trọ.ng co.n cái mì.nh thì .ngày sau, cuộc đời mới trâ.n trọ.ng co.n, thì co.n mới biết cách yêu cầu .người khác trâ.n trọ.ng.

Kết thúc bài chia sẻ, chị Thu Hà có .nhắ.n .nhủ tới 2 cô co.n gái của mì.nh rằ.ng: "Xu Sim ạ, co.n là duy .nhất trê.n đời. Co.n hãy .nhớ: co.n có quyề.n sai lầm. Co.n có quyề.n làm lại. Và co.n luô.n có quyề.n quay về .nhà với mẹ. Mẹ luô.n yêu co.n và mẹ khô.ng phá.n xét co.n!".

Các bố mẹ ạ, .nếu khô.ng muố.n co.n sau .này đi học bị bạ.n bè bắt .nạt mà khô.ng dám phả.n khá.ng, là .người cam chịu để .người khác hà.nh hạ cơ thể lẫ.n ti.nh thầ.n của mì.nh, thì từ hôm .nay mỗi lầ.n đị.nh đá.nh đò.n co.n hay quát mắ.ng co.n, bố mẹ hãy câ.n .nhắc

Theo eva
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment